Abonnementsartikel

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan tages på Gråsten Landbrugsskole, der anser både arbejdsmiljø og sikkerhed for yderst vigtigt for alle indenfor jordbrug og agroindustri

Gråsten Landbrugsskole fokuserer meget på at få arbejdsmiljø integreret i uddannelsen. I et tæt samarbejde med ungdomskonsulenterne tilstræbes det, at arbejdsmiljø gøres til et naturligt og legalt samtaleemne på de enkelte praktiksteder og arbejdspladser i jordbruget.

Nye regler fra 1. juli 2002 betyder, at alle private og offentlige virksomheder, uanset branche, skal organisere sikkerhedsarbejdet, hvis der er 10 eller flere ansatte i virksomheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et arbejdsmiljøkursus er den lovpligtige uddannelse, der sætter sikkerhedsrepræsentanten og arbejdsledere i stand til at løse de arbejdsmiljømæssige opgaver i virksomheden.

Gråsten Landbrugsskole har tilrettelagt kurserne, så deltagerne arbejder selvstændigt med relevante problemstillinger fra deres egne arbejdssituationer.

- Selv om reglerne, for hvem der skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, er blevet slækket, er det stadig meget vigtigt, at der er fokus på både arbejdsmiljø og sikkerhed hos alle inden for jordbruget og agroindustrien, mener Peder Damgård, forstander på Gråsten Landbrugsskole.

Han synes også, det er et meget vigtigt emne i uddannelsen af de unge inden for erhvervet. Så de i deres uddannelse lærer, at arbejdsmiljø er en vigtig del af deres fremtidige arbejdsliv.

God arbejdskultur

På Gråsten Landbrugsskole oplever Peder Damgård som arbejdsgiver i stigende grad, at skolens ansatte tager arbejdsmiljøet alvorligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Her tænkes ofte på risikoen for ulykker.

- Selvfølgelig ønsker vi alle at undgå ulykker for vore ansatte. Men arbejdsmiljø er ikke blot ulykkesforebyggelse. Det gælder om at få skabt en kultur, hvor alt, der omfattes af arbejdsmiljø, tages alvorligt. Det er således både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, siger Peder Damgård.

Gråsten Landbrugsskole har haft fem personer på arbejdsmiljøkursus. En medarbejder fra hver afdeling.

- Sådan et kursus smitter. Det smitter af på alle andre, så det bliver fuldt legalt at snakke om, hvad der bidrager til et godt arbejdsmiljø. Og vi blev alle glade, da vi af arbejdstilsynet fik en god vurdering, siger forstanderen.

Ved at fastholde et godt personale, der også tænker arbejdsmiljø, følger en ekstra indtjening som ekstra bonus, kan han se.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tag af sted sammen

Niels Rasmussen fra Kerteminde har som arbejdsgiver været på kurset, og han havde gode erfaringer med at følges med sikkerhedsrepræsentanten.

- Jeg vil anbefale kurset. Og jeg vil anbefale, at både ejer og sikkerhedsrepræsentant tager af sted sammen. Det giver mere udbytte for begge parter, siger Niels Rasmussen.

Arbejdsmiljøuddannelsen på Gråsten Landbrugsskole henvender sig til hele jordbruget og relaterede erhverv.

Reglerne for, hvordan sikkerhedsorganisationen skal organiseres, findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om Virksomhedens Sikkerheds- og Sundhedsarbejde (se www.at.dk).