Abonnementsartikel

En sjællandsk økolog, som fik sit tilskud udbetalt for sent, får ikke rentekompensation

To og to er ikke lige, og den danske stat har helt andre rettigheder end en landmand. Det er ganske vist og nu stadfæstet af Landsretten.

- Hvis en landmand indsender ansøgninger til Fødevareministeriet med forsinkelse, koster det en procent i reduceret tilskud pr. dag. Hvis omvendt Fødevareministeriet udbetaler tilskud to måneder for sent, er det bare ærgerligt, lyder det konstaterende fra Ole Ring, økologisk landmand fra Sorø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I lighed med en lang række andre økologer skulle Ole Ring have sit økologitilskud for 1999 udbetalt senest den 31. december samme år. 1.080 nåede slet ikke at få sine penge til den dato, men først et par måneder senere.

- Vi fik godt 68.000 kr., men skulle have haft næsten 94.000 kr. Direktoratet havde regnet forkert, og der kom til at gå frem til den 23. februar, før vi fik de resterende godt 25.000 kr., forklarer Ole Ring.

Han har efterfølgende beregnet, at det betød en merudgift til renter på hans kassekredit på 567 kr.

- Dem ville jeg også have, men blev afvist. Herefter stævnede jeg ministeriet med krav om betaling.

Ole Ring understreger, at der ikke var begået fejl fra hans side i forløbet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Groft krænkende

- Der er ingen tvivl om, at det er groft krænkende i forhold til almindelige menneskers retsopfattelse, når Fødevareministeriet i forbindelse med forsinket udbetaling ikke skal betale renter, når fejlen alene er deres, siger Ole Ring.

Sagen blev anlagt den 26. maj 2000, og først den 22. oktober 2002 – altså næsten halvandet år senere – faldt der dom i Østre Landsret

Dommen fastslår, at Ole Ring havde udfyldt og indsendt ansøgningen korrekt. Dokumentationen af tabet er også korrekt.

Det er altså ministeriet, som ifølge Landsretten har båret sig forkert ad. Det står også i domsudskriften:

"Sagsøgte (det vil sige ministeriet, red.) har handlet ansvarspådragende og dansk rets almindelige betingelser for at tilkende erstatning er opfyldt."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men retten medgiver sagsøgte (ministeriet), at sagsøgeren (Ole Ring) har rejst et rentekrav (og ikke et erstatningskrav) mod sagsøgte. Ifølge loven kan der kun rejses et rentekrav, mens pengene endnu ikke er udbetalt. Ole Ring forlangte først renter af sine penge den 25. maj 2000, da han stævnede Fødevareministeriet – og ikke den 1. januar 2000, hvor pengene skulle have været udbetalt.

Dermed er hans rentekrav, som retten nu kalder Ole Rings erstatningskrav, uden lovhjemmel.

Henholder sig til edb-fejl

Fødevareministeriet henholder sig desuden til, at der opstod edb-fejl, som var medvirkende årsag til den forsinkede udbetaling.

Landsretten finder heller ikke, at ministeriet kan stilles over for et erstatningsansvar, når edb-systemet driller.

Endelig finder retten heller ikke andre forhold, der kan godtgøre, at "sagsøgte skal bære risikoen for rentetabet."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed taber Ole Ring sin sag, og må tilligemed betale 6.000 kr. i omkostninger til sagsøgte – det vil sige Fødevareministeriet.

- Sammenlagt har det kostet mig cirka 15.000 kr., fortæller Ole Ring.

Søger sponsorer til anke

Dommen kan ankes til Højesteret, men det kræver omkostninger i cirka samme størrelsesorden som ved Landsretten.

Ole Rings advokat vurderer også, at chancen for at vinde sagen er lille. Claus N. Kristiansen fra advokatfirmaet Advodan skriver til Ole Ring:

"Sandsynligheden for, at sagen får et andet udfald for Højesteret end for Østre Landsret er efter min opfattelse beskeden, hvilket formentlig dels skyldes, at medhold i sagen vil kunne give anledning til betydelige krav fra borger over for det offentlige, og dels beløbets størrelse. Sagen lægger formentlig ikke op til en principiel afgørelse af Højesteret."

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men jeg er forarget over, at Kong Salomon og Jørgen Hattemager ikke behandles ens. Og måske er der alligevel en chance for at vinde sagen, hvis den gribes rigtigt an, og den giver mere opmærksomhed, lyder det fra Ole Ring.

Han vil gerne selv prøve at rejse pengene, men søger også sponsorer, der vil hjælpe med. Sagen skal være anket senest to uger efter domsafsigelsen i Østre Landsret – det vil sige inden den 22. december 2002.

MaskinBladet skrev i januar og februar 2000 om problemerne med udbetaling af økologistøtten – artiklerne kan findes i vores artikelindeks på www.maskinbladet.dk