Henrik Knudsen er ikke typen, der sidder foran en computer for sjov. Computere har aldrig rigtig interesseret ham.

Men når teknikken kan hjælpe ham i det daglige arbejde, så har det stor interesse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han fik for tre måneder siden installeret et FarmWatch-system, udviklet af Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby.

- Jeg er som en elefant i et blomsterbed med hensyn til computere. Men jeg har selvfølgelig sat mig ind i de ting, der er nødvendige for min bedrift som for eksempel bedriftsplanlægning, homebanking og andre computerprogrammer, fortæller Henrik Knudsen, der er svineproducent i Brøndum lidt uden for Løgstør.

Her har Henrik Knudsen 3.100 stipladser fordelt på to gårde og et fælles firma sammen sin far og en smågriseproducent i Hadsten.

Firmaet kalder de Minigris ApS. Det har en samlet produktion på op mod 30.000 svin og 24.000 slagtesvin om året.

Henrik Knudsen og hans far har tilsammen 550 hektar agerjord, hvor de dyrker foderkorn og en mindre mængde salgskorn. Dertil kommer raps, ærter og havre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En stor del af jorden støder op til Limfjorden og er sikker hvedejord, hvor der dyrkes monohvede.

FarmWatch tjent ind

Kyllingeopdrættere i lokalområdet benytter sig i udpræget grad af overvågning gennem vandforsyningen. Det satte Henrik Knudsen på sporet af FarmWatch.

- Fravænningsstalden blev bygget for to år siden og var forberedt til overvågning. Forrige år besluttede jeg så at installere FarmWatch på de to gårde, fortæller Henrik Knudsen.

I løbet af de seneste tre måneder har det nyindkøbte system allerede tjent sig ind flere gange.

For nogle uger siden kom der en alarm fra fravænningsstalden over fodermesterens mobiltelefon. Alarmen gik på, at der var ændringer i vandforbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det viste sig at et vandrør var sprunget i et stiafsnit. Fordi vi fik meldingen så hurtigt, kom der ingen skader. Det kunne være endt helt galt med vandskader og druknede grise, hvis ikke vi havde haft FarmWatch-systemet, fortæller Henrik Knudsen.

En anden alarm har lydt på ændret vandforbrug i et stiafsnit. Her var det vandkoppen, der var røget af et vandrør, så vandet stod ud over det hele.

En forsikring

FarmWatch er specielt beregnet til at kunne hjælpe med at få et overblik over grisenes udvikling og ikke mindst sygdomstilstand.

- FarmWatch har jo sin store styrke i den tætte overvågning af drikkemønstret, så vi hurtigt kan spore eventuelle sygdomsudbrud ad den vej, fortæller Henrik Knudsen.

Erfaringsmæssigt er Henrik Knudsen ikke kommet så langt med FarmWatch-systemet, fordi han ikke har haft sygdomsudbrud i perioden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-. Vi bruger vådfoder til fravænningsgrisene, og det fungerer rigtig godt. Så det er relativt sjældent, at vi får udbrud af sygdomme, som for eksempel lawsonia og lungesyge, siger Henrik Knudsen.

Han ser til dels FarmWatch-systemet, som en ekstra forsikring på linie med en tyveri- eller brandforsikring.

- Det er med Farmwatch som med andre forsikringer: Man håber egentlig ikke, man får brug for dem, men de er jo rare at have, hvis der sker noget, mener Henrik Knudsen.

Overvågning fra stuen

Henrik Knudsen har et meget afslappet forhold til teknologi.

- Man skal bruge de hjælpemidler, der er til rådighed til at køre sin bedrift, hvis det kan hjælpe i hverdagen, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er installeret FarmWatch på gården, hvor han har sit stuehus og i fravænningsstalden, der ligger 1.500 meter derfra.

Kernen i systemet er målere sat på vandforsyningen til de enkelte stier. Og gennem Skovs Infomatic-system er ventilationen også koblet på FarmWatch.

Hvis der sker noget uventet, for eksempel at strømmen svigter, et sygdomsudbrud slår igennem i løbet af natten, eller temperaturen ændres, så giver systemet alarm.

I praksis betyder det, at Henrik Knudsen bliver kaldt over mobiltelefonen, hvor en stemme fortæller ham, hvilken type alarm, der er tale om og hvor henne.

Han kan så gå ind og tænde for computeren og se, om det eventuelt blot er en lille ubetydelig stigning i vandforbruget, eller om der er noget større under opsejling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indkøring og registrering

FarmWatch giver gode muligheder for at lave egne iagttagelser af de enkelte sektioner. Det betyder konkret, at der dannes et særligt drikkemønster ved forskellige aldre og situationer.

- Systemet her skulle gerne kunne hjælpe os til at blive bedre. Over tid vil vi gennem programmet kunne registre og dermed se, om der er et mønster, vi skal være opmærksomme på. Og det kan både være positivt og negativt, fortæller Jørn Bloch, fodermester i fravænningsstalden.

I FarmWatch-programmet på computeren noterer man sine egne iagttagelser i en kalender. Dermed har man ud over registreringen en konkluderende del, som fortæller om dødelighed, tilvækst og sygdomme.

- Jeg har talt en del med Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby og efterspurgt yderligere muligheder med FarmWatch. Det kunne være en fordel, hvis man kunne lægge foderforbrug, indkøbspris og hele økonomien ind i systemet, fortæller Henrik Knudsen.

Det har de tygget lidt på i Landbrugets Rådgivningscenter og arbejder nu på sagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mange af de programmer, der er på markedet, kan meget mere, end vi har brug for som landmænd. Det måtte gerne være mere enkelt at gå til, mener Henrik Knudsen.

Udvidet overvågning

Henrik Knudsen har også andre ideer, der kan gøre det lidt lettere at overskue bedriften i hverdagen.

Det kommende projekt er at lave et computernetværk, så også fodermaskinen bliver koblet på netværket. Hertil skal både fodermester Jørn Bloch og Henrik Knudsen kobles på et netværk, så de begge kan gå ind og holde øje med bedrifterne hjemmefra.

- Man kan ikke passe grisene hjemme fra, men det er jo dumt at køre efter bagateller, konkluderer Henrik Knudsen. (Høj- eller bredformat)