Abonnementsartikel

Tillægsskema til brugsanvisning for produkter, der kan være farlige for sikkerhed og sundhed, kan nu hentes direkte på hjemmesiden LandbrugsInfo

Med brug af et nyt IT-værktøj på internettet kan landmænd nu på kort tid udarbejde et tillægsskema, som Arbejdstilsynet spørger efter under de besøg og tilsyn, som foregår i øjeblikket.

IT-værktøjet er et tilbud fra Landbrugets Rådgivningscenter til landmænd og konsulenter, og det findes på hjemmesiden LandbrugsInfo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det nye værktøj på LandbrugsInfo gør det meget lettere at få formalia i orden. Vi anslår, at tillægsskemaet kan laves på cirka 10 minutter, siger konsulent Jens Erik Jensen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl.

- Fra Arbejdstilsynet har vi meldinger om, at de såkaldte arbejdspladsbrugsanvisninger, der skal være på alle gårde med ansatte, langt fra altid er i orden. Tilsynet kan give påtaler eller opkræve bøder, når brugsanvisningerne mangler, siger Jens Erik Jensen.

Brugsanvisningerne er leverandørernes for stoffer og materialer, der kan være farlige i relation til sikkerhed og sundhed.

Tillægsskema giver bedre oversigt

Det nyt IT-værktøj bruges til at lave et tillægsskema for selve brugsanvisningen på arbejdspladsen. Tillægsskemaet beskriver de specifikke forhold på bedriften og omfatter i første omgang plantebeskyttelsesmidler.

- Med tillægsskemaet opnår landmanden, at de personlige værnemidler i forbindelse med plantebeskyttelsesmidlerne bliver synliggjort. Landmanden får samtidig en oversigt over de produkter, der er på kemikalielageret, forklarer Jens Erik Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tillægsskema for arbejdspladsbrugsanvisning findes på www.lr.dk/LandbrugsInfo under Planteavl. Landmanden udfylder skemaet i et program på hjemmesiden og printer det ud.

Hvis landmanden har abonnement på LandbrugsInfo, bliver de indtastede data automatisk gemt, så landmanden blot skal opdatere skemaet, når der introduceres et nyt middel på bedriften eller et middel udgår.