Abonnementsartikel

Danish Prime fik et rekordoverskud i sit sidste regnskabsår, inden selskabet fra 1. oktober blev en del af Tulip Food Company

Danish Prime har sluttet sin æra som selvstændig virksomhed med en rekordomsætning på 1,1 mia. kr. og et rekordoverskud på 60 mio. kr.

Fra 1. oktober er Danish Prime fusioneret ind i Tulip Food Company, som i Danish Crown-koncernen står for forædlingsaktiviteterne på det europæiske konti-nent og til de oversøiske markeder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omsætningen på 1,1 mia. kr. svarer til en stigning på 111 mio. kr. eller 11 procent.

Udviklingen i omsætningen afspejler en vækst i tonnagen på 6,5 procent, primært som følge af overtagelsen af dele af Steff-Houlbergs forædlingsaktiviteter i forbindelse med Danish Crown-Steff-Houlberg fusionen.

- Resultatet er det bedste nogensinde i selskabets næsten 40-årige virke, og det skal ses i lyset af dels en relativ god indtjening i forbindelse med faldet i råvarepriserne først på året, dels en bevidst stram omkostningsstyring trods et højt aktivitetsniveau. Resultatet eksklusive de overtagne aktiviteter fra Steff-Houlberg udviser også en markant positiv udvikling såvel i forhold til sidste år som i forhold til budgettet, siger adm. direktør Torben Skou, der også er administrerende direktør i det fortsættende selskab, Tulip Food Company.

Danish Prime blev etableret som Meatcut i 1964. Navnet ændredes i 1990 til Danish Prime, og i 1995 blev MOU overtaget og senest i 1998 Iwans Toast. Begge disse selskabers mærkevarer indgår i Danish Primes totale sortiment inden for færdigretter, hamburgers og andre kødkomponenter til catering- og restaurationssektoren i Danmark, Tyskland, England og Sverige, ligesom Danish Prime har et betydeligt salg til detailhandelen på de samme markeder.

Tulip International

Også Tulip International har aflagt sit sidste regnskab. Selskabet er fra 1. oktober delt op i Tulip Ltd. og Tulip Food Company, der også omfatter Danish Prime

Artiklen fortsætter efter annoncen

Trods store ekstraopgaver med samkøringen af forædlingsselskaberne i både UK og i Danmark og med fusionen med Steff-Houlbergs forædlingsaktiviteter har selskabet opnået en tilfredsstillende indtjening i forædlingsaktiviteterne i 2001-2002.

Tulip International har haft en omsætning på 6,2 mia. kr. svarende til en fremgang på 6,7 procent. Tonnagemæssigt har stigningen været på 19 procent, hvilket for en stor dels vedkommende relaterer til fusionen med dele af Steff-Houlbergs forædlingsaktiviteter.

- Resultatet svarer til det budgetterede resultat og betegnes af ledelsen som tilfredsstillende, ikke mindst på baggrund af bortfald af en betydelig royaltyindtægt, valutakursudviklingen og reduktion af restitutionsindtægterne, som delvis modsvarer de lavere råvarepriser.

I resultatet er der også indeholdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelsen af Steff-Houlbergs forædlingsaktiviteter, siger adm. direktør Torben Skou, Tulip Food Company.