Abonnementsartikel

Danish Crowns Oksekødsdivision fik et rekordoverskud på 61,2 millioner kroner og udbetaler 75 øre pr. kg leveret kreatur andelshaverne

Trods en vanskeligt start på året med stærkt faldende priser og vanskelige afsætningsvilkår, rettede markedet sig så meget hen over regnskabsåret, at Danish Crowns Oksekødsdivision opnåede et rekordresultat.

Overskuddet i oksekødsdivisionene blev 43,3 millioner kroner plus 3,35 millioner som divisionens andel af DAKA-resultatet og 14,55 millioner kroner som divisionens andele i Husum-slagteriets og Scan-Hides indtjening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det giver et samlet resultat på 61,2 millioner kroner, hvoraf de 57 millioner kroner, svarende til 75 øre pr. kg, går til restbetaling – heraf hensættes de 15 øre på navn i selskabet.

Det giver en efterbetaling på omkring fem procent i forhold til den gennemsnitlige notering, og det svarer til cirka 200 kr. ekstra for et gennemsnitskreatur, hvilket er over niveauet fra både sidste og forrige år.

2,3 millioner kroner af overskuddet overføres til den ufordelte egenkapital, svarende til tre øre pr. kg, mens 1,9 millioner kroner overføres til næste år. Det svarer til to øre pr. kg og betyder, at opbygningen af den ufordelte egenkapital kun skal tilføres en øre til næste år.

År præget af problemer

- Resultatet er realiseret via en stærk fremgang i løbet af regnskabsåret, hvis begyndelse var præget af en række ekstraordinære problemer dels som udløber af BSE- og M&K-restriktionerne, og dels problemer med adgang til det russiske marked. Det var problemer, som ramte både virksomheden og andelshaverne, med gener og omkostninger til følge, siger Lorenz Hansen, direktør i Danish Crowns Oksekødsdivision.

Lorenz Hansen nævner, at lagerbeholdningen er nedbragt med 100 millioner kroner, og det er noget, der kan mærkes i kraft af forbedret likviditet og følgelig også lavere finansieringsomkostninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Finansieringsomkostningerne er således faldet med lidt over tre millioner kroner til 17,644 millioner kroner. En del af forklaringen er dog også det lavere renteniveau.

Succesfuld kødvirksomhed

Fomanden for Oksekødsdivisionen, Peder Philipp udtrykker stor tilfredshed med resultatet, som han mener er opnået på baggrund af svære odds.

- Med det utilfredsstillende indtjeningsniveau, der er i kvægsektoren i disse år, vil dette være et særdeles velkomment bidrag, og det demonstrerer Danish Crowns konkurrencedygtighed på oksekødsområdet, siger han.

- Samtidig er det vigtigt at pointere, at kreaturandelshaverne også via restbetalingen får andel i overskuddet i de forædlingsselskaber, som er en del af Danish Crown-koncernen. Det illustrerer, at det kan betale sig at være andelshaver i Danish Crown, og dermed opnå medejerskab af en af verdens største og mest succesfulde kødvirksomheder, mener Peder Philipp.

Han pointerer, at de kapacitetsproblemer, der var til stede først på året, nu er overvundet fuldt ud, og at Danish Crown derfor kan servicere andelshaverne langt mere optimalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med landets mest moderne og rationelle slagteanlæg, samt adgang til et afsætningsapparat og en forædlingsgevinst både inden- og udenfor oksekødssektorens rammer, står vi stærkt rustet til konkurrencen i det nye år, siger Peder Philipp.

Omsætning på 2,5 milliarder

Danish Crown har i det afsluttede år slagtet i alt 437.850 kreaturer, heraf 106.670 på det sydslesvigske slagteri i Husum, og er dermed blandt Europas 10 største oksekødsvirksomheder.

Udover den primære opskæring og slagtning omfatter aktiviteterne detailpakning af oksekød samt forædling af biprodukter, herunder en andel på 71 procent i hudeselskabet Scan-Hide AmbA.

Over 90 procent af Danish Crowns leverancer i Danmark kommer fra selskabets andelshavere.

Danish Crowns omsætning i Oksekødsdivisionen blev 1,9 milliarder kroner (imod 1,8 milliarder kroner året før). Dertil kan lægges omsætningen i det 100 procent ejede slagteri i Husum og 71 procent af omsætningen i Scan-Hide. Det giger en samlet omsætning på 2,5 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Antallet af aktive leverandører er 12.750 imod 13.601 i det foregående år. Nedgangen skyldes primært strukturudviklingen. Ifølge Lorenz Hansen er der kun 52 andelshavere, som har meldt sig ud i året. 17 har til gengæld meldt sig ind.

Vanskeligt marked

Lorenz Hansen lægger ikke skjul på, at afsætningsforholdene er vanskelige på markedet for oksekød.

- De bedste priser opnås på hjemmemarkedet, for danskere foretrækker dansk kød, ligesom de fleste andre nationaliteter foretrækker kød fra deres egne lande. Det vil sige, at eksport betyder en lavere pris. Dertil kommer, at cirka 70 markeder fortsat er lukket for dansk oksekød på grund af BSE-situationen, fortæller Lorenz Hansen.

Han understreger, at Danish Crown forsøger at åbne nye markeder.

- Vi har haft en mand i Filippinerne, og jeg er optimistisk med hensyn til det marked. Vi har også kontakt med Japan og Korea, hvor vi håber at kunne afsætte biprodukter, men fjernøsten udløser ikke restitution, og det betyder, at dansk oksekød ikke er prismæssigt konkurrencedygtigt på disse markeder, understreger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor håber Lorenz Hansen meget på en åbning af østeuropæiske lande som for eksempel Tjekkiet, Ungarn og de baltiske lande. Og han er grundigt træt af, at Sverige fortsat er lukket for dansk oksekød.