Abonnementsartikel

Den første Peecon-fuldfodervogn blev produceret i 1996, og i dag eksporteres de hollandske vognene til cirka 45 lande

Peeters Landbouwmachines b.v. blev grundlagt i 1969 og fungerede i starten som en traditionel landbrugsmaskinforretning med salg og reparation af traktorer og landbrugsmaskiner. Men ret hurtig blev der etableret en produktion af diverse småmaskiner, og siden er sortimentet udvidet med gylle-, tip- og blandevogne under produktnavnet Peecon.

Produktionen af tip- og fuldfodervognene foregår på en nybygget fabrik, som ligger med facaden ud mod motorvejen ved byen Breda i det sydvestlige Holland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandevognene produceres udelukkende som vertikalblandere. Standardprogrammet omfatter vogne fra seks til 36 kubikmeter, og på bestilling kan der leveres vogne på både 40 og 45 kubikmeter. Seneste skud på stammen er en megavogn på ikke mindre end 52 kubikmeter, som er bygget på bestilling til en kvægbruger i det tidligere Østtyskland.

Enkel og stabil

Alt efter størrelse produceres vognene med mellem en og fire lodretstående snegle.

- Filosofien i produktionen er, at vognene skal være enkle, driftssikre og lette at betjene. Derfor er samtlige vogne uanset størrelse opbygget med samme type snegle, som i løbet af trekvart omgang løfter foderet op og lader det falde tilbage i blandekarret. Sneglen ødelægger ikke strukturen i foderet og er lige velegnede til tørt som vådt foder, og derfor er vognene uhyre lette at anvende og næsten idiotsikret, forklarer Jeroen Huijsmans, Peecon.

Blandesneglene er monteret på kraftige profilrør, som svejses fast i den tykke bundplade og forstærkes yderligere med en specielt valset plade under vognens bund. Oven på – og på siderne af det kraftige rør - monteres der fedtsmurte nylonlejer, og sneglen sænkes ned over røret.

- Ved at montere sneglen med nylonlejer opnår vi to fordele. For det første er det billigt at udskifte lejerne, og det gøres hurtigt og let ved at løfte blandesneglene med en læssemaskine og placere de nye lejer. For det andet er nylon ufølsom over for vand og saft fra foderet, så hvis det skulle ske, at der presses væske ind under sneglen og op i lejerne, er der intet, som kan beskadiges, tilføjer Jeroen Huijsmans.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Testet i USA

Siden introduktionen af fuldfoderblanderen for godt seks år siden er produktionen steget år for år, og i år når fabrikken op på godt 500 vogne med tilsammen 800 snegle.

Eksporten til USA startede for godt fire år siden, og her bliver holdbarheden af de hollandske vogne virkelig sat på prøve.

- I USA har vi en kunde, som i løbet af godt fire år har kørt over 25.000 driftstimer med en 36 kubikmeter Peecon Biga med tre snegle.

- De mange tusinde tons foder, som har været igennem blanderen, sætter selvfølgelig sine spor. For nylig har vi udskiftet sneglene, fordi de ganske enkelt var slidt op. Men dele som transmissionen og de tre vinkelgear fortsætter ufortrøden med stort set at arbejde i døgndrift for den amerikanske farmer, siger Jeroen Huijsmans.

Verdens største

Erfaringer fra USA med vogne på både 36, 40 og 45 kubikmeter var grundlaget for, at Peecon turde kaste sig ud i, at producere verdens største mobile blandevogn til en kvægbruger i det tidligere Østtyskland, der blander foder til en besætning på cirka 3.000 dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Blanderen har et rumfang på 52 kubikmeter, og foderet blandes ved hjælp af fire snegle. Blanderen er opbygget på en treakslet undervogn, og for at gøre den lange vogn manøvredygtig er forreste og bagerste aksel tvangsstyret.

- Både trækstangen hen til traktoren og de tre aksler er hydraulisk affjedret, og via det hydrauliske system kan vognens totalhøjde ændres fra førerkabinen.

- For at kunne overføre den store effekt til de fire blandesnegle er vognen forsynet med en elektronisk styre-Funk-transmission. Fra førerkabinen kan fodermesteren elektrisk ændre udvekslingen i transmissionen og eksempelvis starte med få omdrejninger på sneglene, når der startes på blandingen og sætte ekstra fart på, når blandingen skal udfodres, forklarer Jeroen Huijsmans.

For den avancerede fodervogn skal den tyske kvægbruger betale 92.000 euro eller cirka tre gange så meget som en blander på 24 kubikmeter koster.

I Danmark side 1998

De hollandske blandere importeres til Danmark af det sønderjyske firma KK Import.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har haft mange positive tilbagemeldinger fra brugerne, som specielt fremhæver det lave kraftbehov og den enkle konstruktion. Samtidig roses blanderen for det fleksible blandesystem, hvor der med én og samme maskine kan blandes rationer til malkekøerne som indeholder våde fodermidler som eksempelvis roeaffald og rationer til opdrættet bestående af halm og ensilage i rundballer, siger Thomas Kier, KK Import.