Undertegnede organisationer er foruroligede over det stigende omfang af problemer, der synes at følge med anvendelsen af GMO"er (genetisk modificerede organismer) i landbruget.

Dyrkning af gensplejsede planter i Danmark vil i dag ikke give mærkbare fordele for landbruget, forbrugerne eller samfundet. En vurdering af de afgrøder, der har chancer for at opnå EU-godkendelse i de kommende år, ændrer ikke dette billede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbruget er blevet lovet guld og grønne skove af genteknologiens tilhængere, men erfarin-gerne viser i stedet, at de lovede udbyttestigninger og reduktioner i forbrug af sprøjtemidler ikke er blevet realiseret. Samtidig har dyrkning med GMO påført mange landmænd økonomiske og juridiske problemer.

Udviklingsmulighederne for den del af landbruget, herunder de økologiske landmænd, der ønsker at holde sig fri for GMO, begrænses af udgifter til kontrolforanstaltninger, utilsigtet forurening af råvarer og såsæd med GMO og besværliggørelse af omlægning af arealer, der er tilplantet med gensplejsede afgrøder.

Undertegnede organisationer er derfor blevet enige om disse fælles mål:

Vi opfordrer befolkning, organisationer, politikere og virksomheder til at tilslutte sig disse mål og være med til at sikre betingelserne for et GMO-frit valg for såvel landmænd som forbrugere i Danmark og i EU.

Underskrevet af: