Abonnementsartikel

Med et knebent flertal stemte 114 delegerede Dansk Familielandbrug ud af historien - og det samme gjorde et massivt flertal i Landboforeningerne

Det var sønderjydernes kovending, der stemte os ud af historien, sagde flere af de delegerede efter den historiske afstemning fredag den 19. november 2002. Denne dag valgte 114 af 165 delegerede på et ekstraordinært landsmøde i Dansk Familielandbrug at stemme ja til en fusion med Landboforeningerne på landsplan.

De 114 udgjorde 69 procent af de afgivne stemmer og dermed lige over to tredjedele. Nej-sigerne mønstrede 51 stemmer, og det rakte kun til 31 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På samme tidspunkt holdt Landboforeningerne ekstraordinært delegeretmøde med samme dagsorden – afstemning om fusion med kollegaerne i Familielandbruget.

Her stemte 405 ja og kun syv nej til fusionen.

Med afgørelsen er det også slået fast, at Dansk Landbrug er den samlende, generelle organisation for de danske landmænd. Der bliver tale om fælles administrativ overbygning, fælles bladvirksomhed og samling omkring den faglige rådgivning i Skejby.

Konsekvenserne er blandt andet, at en række medarbejdere må sige farvel til deres nuværende job, mens andre fortsætter i nye stillinger.

Med hensyn til bladvirksomheden erfarer MaskinBladet, at Dansk Landbrug fortsat vil udgive avis både hver uge og hver 14. dag. Men hvad aviserne kommer til at hedde, er det ikke muligt at få oplyst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et er dog sikkert med hensyn til bladene, og det er, at den nye organisation sidder på bladnavnet Dansk Landbrug.

Plads til mindretallet

- Strukturpolitikken er hurdlen, når det gælder om at komme til enighed om den politik, der skal føres fra Dansk Landbrug, kundgjorde Peter Thomsen på et pressemøde efter fusionsafstemningerne.

- Der kan måske også komme noget med skattepolitikken, mente han videre. Og det har Peder Thomsen jo prøvet før, nemlig i 1997, da han blev degraderet til 2. vicepræsident i Landbrugsraadet efter at have kritiseret den skattepolitiske linje, Landboforeningerne og brancherne havde.

- Vores største styrke er, når vi kan møde politikerne i enighed. Vi har mange gange oplevet, at politikerne på Christiansborg vil prøve at skille os ad, mente han.

- Vi skal acceptere uenighed i vitale spørgsmål, og det gælder også med hensyn til strukturpolitikken såvel indad- som udadtil, mente Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en styrke at have mod til at diskutere udviklingen, og jeg er enig i, at det ikke kan lade sig gøre at fusionere holdninger.

- Jeg håber bestemt, at folk har deres personlige holdninger, for det er det fundament, vi alle sammen skal stå på, fastslog Peter Gæmelke.

Ingen vagthund

I første omgang skal det sikres, at organisationen Dansk Landbrug får et godt fundament.

- Når det er på plads, kan vi gå i gang med de politiske opgaver, fortsatte Peter Gæmelke.

- Jeg synes ikke, vi skal være en vagthund over for brancherne, men der er behov for, at vi som en fuldstændig uafhængig landmandsorganisation har mod til at drøfte alt, der er vigtigt for os.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Også kontroversielle spørgsmål i forhold til de store brancheområder og de store virksomheder.

- Det er nødvendigt, at der er en frigjort platform, hvor det kan ske. Også selvom det måske er lidt ude af trit med den holdning, der måske er vedtaget af brancherne. Det tror jeg også, de kan være interesserede i, hvis det udvikler sig sådan, at de kommer ud af trit med baglandet, påpegede Peter Gæmelke.

- Men vi skal ikke være i modsætningsforhold, for de store andelsselskaber af i dag er en så væsentlig styrke for landbruget og dermed for vores fremtidige muligheder som landmænd.

Samarbejde i Landbrugsraadet

- Vi har også et godt samarbejde i Landbrugsraadet, og for cirka halvandet år siden drøftede vi mulighederne for at styrke dette samarbejde til noget mere forpligtende i form af en enhedsorganisation.

- Det var der ikke tilslutning til den gang, og min fornemmelse er, at nu har vi nok at gøre med at få Dansk Landbrug til at fungere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Om vi om nogle år vil gå videre i retning af et endnu tættere samarbejde med brancherne må vi vente med at se på til den tid, konstaterede Peter Gæmelke. Foto af Peter og Peder og Niels Chr. Og Peder