Fødevareminister Mariann Fischer Boel overrakte torsdag Innovationsprisen 2002 af 20.000 kr. til tre fremsynede projekter inden for jordbrugsforskningen.

Vinderne

Jan Tambo fra virksomheden Veng System A/S i Jordrup, blev belønnet for projektet "Infrarød styring af varme til farestalde".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Chrilles Zibrandtsen, firmaet Chricozi Consult i Dragør, fik en pris for et matematisk computerprogram, der på baggrund af komplicerede matematiske analyser og inddragelse af produktionsdata, meteorologiske data og andre tilgængelige data kan foretage årsagssammenhængsanalyser efter nogle nyudviklede algoritmer. Det betyder, at man på sigt kan få mere ud af produktionsdata med henblik på præcisionsjordbrug på den enkelte gård.

Måling af nitrat

Tredje vinderprojekt kommer fra Bjørn Molt Petersen, Danmarks JordbrugsForskning i Foulum, som har udviklet et sensorsystem til måling af nitrat.

- Målet med det nye sensorsystem, som nok bliver på størrelse med en postkasse, er nemt, billigt at kunne registrere det aktuelle kvælstofniveau i jordvæsken og dermed på baggrund af klimadata beregne kvælstofudvaskningen.

- Det kan man allerede gøre i dag, men det er tidskrævende at indsamle prøver og kostbart at analysere dem. Ved at opstille en sensor i marken kan der laves kontinuerlige beregninger af udvaskningen, forklarer Bjørn Molt Petersen.

I første omfang kan udstyret bruges til miljøovervågning og landbrugsforsøg, men forskeren fra Danmarks Jordbrugsforskning håber at finde de nødvendige midler til at videreudvikle en bærbar version af biosensoren. Hvis det sker, kan den enkelte landmand lave aktuelle kvælstofmålinger i sin mark og derudfra optimere gødskningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hjertet i sensoren består udover en computer af en kapsel med bakterier, som omdanner kvælstof til lattergas. Konceptet er velkendt fra måling af nitrat i rensningsanlæg og udviklet af Unisence, Århus.

- Jeg har altså brugt et eksisterende koncept til at effektivisere et behov for nemt og billigt at måle kvælstofudvaksning i landbruget, siger Bjørn Molt Petersen.

Hvis finansieringen falder på plads, håber han således at have en prototype klar om et år eller to.

Prisoverrækkelsen af Innovationsprisen 2002, som er indstiftet af Agro Business Park med det formål at rette fokus på de kommercielle muligheder i jordbrugs- og fødevareforskning, fandt sted ved Landbrugsraadets halvårsmøde.