Abonnementsartikel

2001 gav en nedgang i driftsresultat på 13.000 kroner pr. gartneri

Gartneriernes driftsresultat faldt i 2001 med 13.000 kroner til 265.000 kroner pr. gartneri, viser regnskabsstatistikken fra Fødevareøkonomisk Institut.

Der var nedgang for såvel den største sektor, potteplantegartnerierne, samt for gartnerier med væksthusgrønsager, frugtplantager og planteskoler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For gartnerier med frilandsgrønsager var der en lille stigning i driftsresultatet.

Færre investeringer

Investeringerne var præget af pessimisme, idet der var et fald på lidt mere end 30 procent til 201.000 kroner pr. virksomhed.

Investeringerne var i 2001 lavere end afskrivningerne, hvilket er en indikation for, at der for erhvervet som helhed er sket en vis nedslidning af produktionsapparatet.

Til gengæld faldt gældsprocenten på et år med fire procentpoint til 50 ultimo 2001. Til sammenligning var gældsprocenten 59 ved udgangen af 1997.

Faldet skyldes først og fremmest kapitalgevinster, som især kan henføres til stigninger i ejendomsvurderingerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Således har der i løbet af fem år været kapitalgevinster på de materielle aktiver på godt 1,3 millioner kroner pr. gartneri. Dette sammen med opsparing på knap 400.000 kroner svarer stort set til stigningen i egenkapital i perioden.

Arbejdskraft kostede dyrt

Prisen på arbejdskraft er gennemgående steget mere end prisen på gartneriprodukter. For eksempel steg prisen på arbejdskraft i potteplantegartnerierne med 17 procent mellem 1997 og 2001, mens prisen på potteplanter i samme periode steg med 1 procent.

Arbejdsomkostningernes andel af bruttoudbyttet ændrede sig ikke væsentligt i denne periode, og der må således være sket en stigning i arbejdskraftens effektivitet.

Statistikken for 2001 er baseret på 310 regnskaber, som er repræsentativt udvalgt blandt 1.800 virksomheder med gartneri, frugtavl eller planteskole.