Abonnementsartikel

Regeringen giver sig selv et år til at foreslå lovgivning om dyrekloning

Forskerholdet på Landbohøjskolen i København og Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum må afbryde forsøget med tre klonede kalve før kælvningerne i slutningen af december.

Det er konsekvensen af regeringens udspil på fredag, når Folketinget har en forespørgselsdebat om dyrekloning, som vil munde ud i, at regeringen fremlægger et lovforslag om et år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er min forventning, at der vil være et bredt flertal bag en vedtagelse, som opfordrer regeringen til at fremlægge et lovforslag eller anden form for beslutning i den kommende folketingssamling, siger statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til Maskinbladet.

- Der er et klart behov for, at vi får et stærkere regelsæt på området, men det er også min forventning, at et bredt flertal i Folketinget vil sige, at det kan man ikke skabe gennem en forespørgselsdebat og en vedtagelse, fortsætter statsministeren.

Anders Fogh Rasmussen bekræfter, at så må det igangværende forsøg afbrydes, da der ikke vil være et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for at videreføre forsøget.

Ingen afpresning

Dermed har klonforskerne tabt slaget i denne omgang, selv om de havde støtte fra videnskabsminister Helge Sander (V).

På en optaktshøring i videnskabsudvalget tirsdag beskyldte Anne Grete Holmsgaard (SF) forskerholdet for utroværdighed og revolverpolitik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Pistolen har været på vej længe, svarede professor Poul Maddox-Hyttel, Landbohøjskolen.

Fra det tidspunkt, hvor overførslen er sket (kloningen), er der givet grønt lys for processen fra Dyreforsøgstilsynet, og hvert trin i processen er rapporteret åbent til de involverede parter og det politiske system, pointerer Poul Maddox-Hyttel.

- Det er først her til sidst, at debatten er kommet i gang, og så føler politikerne, at de har pistolen for tindingen. Det skal ses i lyset af det lange forløb, der er gået forud, siger Poul Maddox-Hyttel til Maskinbladet.

S og K: brug for mere tid

- Jeg er ikke blevet mere skeptisk, men det trækker i retning af, at jeg synes, at vi har brug for mere tid. Dette er ikke en sag om tre kalve, men om principper, erklærede Lene Jensen (S) umiddelbart efter høringen.

- Det er ikke fra forskerside blevet klargjort, hvorfor det er så vigtigt at give grønt lys præcis nu. Man har hele tiden vidst, at tilladelsen fra 1997 alene gjaldt fosterstadiet, og det kan ikke komme bag på forskerne. En folketingsbeslutning er en folketingsbeslutning (dagsordenen fra 23. maj 1997, red.) indtil den er omgjort ved et nyt flertal, sagde Pia Christmas-Møller (K).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Poul Maddox-Hyttel forsikrer, at i givet fald aborteres kalvefostre, og at man ikke passerer grænsen for fuldbårne fostre.