Abonnementsartikel

Forskergruppen bag klonede danske kalvefostre er overraskede over den politiske debat og ser frem til en klar lovgivning

En fælles forskergruppe fra Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) giver i en pressemeddelelse udtryk for, at de er overraskede over den politiske debat, der er afledt af de klonede kalvefostre.

Det er blandt andet statsminister Anders Fogh Rasmussens udtalelser i MaskinBladet 27. november 2002, der får forskergruppen til at fare i kridthuset:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Offentligheden kan få det indtryk, at vi bevidst har ønsket at overtræde de gældende regler, herunder Folketingets beslutningsforslag. Problemet er imidlertid, at reglerne og lovgivningen omkring voksenkloning har været og fortsat er uklare, skriver forskergruppen.

- Med den entydige udtalelse, som statsminister Anders Fogh Rasmussen er fremkommet med, nemlig, at igangværende forsøg skal afbrydes, ved vi forskere, hvad vi skal rette os efter. Vi respekterer Folketingets beslutning og har derfor straks taget skridt til at sikre os, at fostrene aflives på den for dyrene mest skånsomme måde, konkluderer forskergruppen.

De giver også udtryk for håb og endog tillid til, at der kommer en form for beslutning eller lovforslag på området.

- Vi er personligt meget kede af at miste kalvene, for dermed tabes værdifulde oplysninger om kalvenes fødsel, sundhed og velfærd. Der er desuden tale om en overskridelse af vore forskningsetiske grænser, idet vi kun har kunnet gennemføre et ufuldstændigt forsøg med tilsvarende reduceret videnskabeligt udbytte af de anvendte dyr, skriver forskerne.