Separation af gylle ved brug af højteknologiske separationsanlæg koster 65 kroner pr. ton og er ikke økonomisk rentabel for de fleste landmænd.

Den konklusion fremgår af en ny rapport om separation af gylle fra Fødevareøkonomisk Institut og Danmarks JordbrugsForskning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derimod kan lavteknologisk separation af gylle være interessant for svineproducenter, der ønsker at udvide produktionen i meget husdyrintensive områder. Meromkostningerne er her beregnet til 20 kroner pr. ton.

Ved at separere gyllen behøver ekspanderende bedrifter ikke at købe så meget jord som tidligere. Pengene kan derfor i stedet bruges på et separationsanlæg, men investeringen er kun rentabel, hvis jordprisen i området er over 130.000 kroner pr. hektar

Erfaringer savnes

Rapporten konkluderer, at en ændring i fodringen er påkrævet, men det er ikke nok.

En bedre udnyttelse af alt fosfor kræver, at en del af husdyrgødningen transporteres fra Jylland til Sjælland. Ved brug af separation reduceres dette transportbehov med cirka 80 procent.

Imidlertid udgør afsætning af den fosforholdige fraktion i dag et stort problem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er endvidere tvivlsomt om separation af gylle betyder, at den samlede kvælstofudnyttelse forbedres markant, skriver Danmarks JordbrugsForskning.

Erfaringerne fra de få fuldskalaanlæg, der er etableret, vil sammen med lovgivningen og indtjeningen i svineproduktionen være meget afgørende for antallet af anlæg i fremtiden.

Det vurderes, at en del af de fremtidige separationsanlæg vil blive etableret i tilknytning til biogasanlæg, da der her behandles store mængder gylle, hvilket reducerer omkostningerne pr. ton.