Abonnementsartikel

Dansk landbrug gør en del for at give skolerne mulighed for at undervise eleverne i, hvordan livet er på danske gårde.

- Åbenhed er forudsætningen for indsigt, som er forudsætningen for accept af erhvervet, siger Philip Hansen, samfundskontaktchef i Landbrugsraadet.

Derfor bruger dansk landbrug en del ressourcer på oplysning af skolebørnene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er tilbudet om at få en landmand i klassen for en dag.

- Vi har omkring 700 landmænd til at fortælle om hverdagen på deres gårde, men vi kunne godt bruge endnu flere, siger Philip Hansen, der oplever stor interesse for tilbudet fra landets skoler. I år har omkring 500 skoleklasser bedt om at få besøg af en landmand til aktiviteten Landmand 1 Dag.

Projekt Fodspor er et andet og længere undervisningsforløb, hvor der ligeledes kan indgå besøg af en landmand på skolen, eller hvor klassen besøger et landbrug. Mellem 100 og 120 klasser gennemgår det forløb, inden året er omme.

Landbrug Online

Det nyeste tiltag er Landbrug Online, der henvender sig til elever i 8. klasse.

Over 20-25 lektioner får eleverne mulighed for at reflektere over fremtidsdrømme, livskvalitet og hvordag tiden bruges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De oplever, at beslutninger har konsekvenser, når de skal drive en virtuel gård, siger Philip Hansen.

Eleverne får 12 forskellige produktionsformer beskrevet og skal så udvælge sig en virkelig gård.

- Undervejs kan de maile til landmændene og få at vide, hvordan deres liv er. Det giver et bedre grundlag for at bestemme, hvad de vil med deres eget liv, mener Philip Hansen.

Til slut kommer en rigtig landmand ind i klassen og fortæller om sit og familiens liv på gården. Både det produktionsmæssige, det personlige, drømmene, fortid og fremtid bliver bragt på bane.

- En del skoler er endnu ikke teknisk godt nok med til at kunne bruge programmet, men de kommer senere, forventer Philip Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har været vigtigt fra begyndelsen at udvikle et tilbud, der er teknisk holdbart nogle år.

Vigtigst af alt har skolekontaktnetværket besøg på gårdene af omkring 1.500 grupper af børn og unge hvert år.

Til de voksne har Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed for kort tid siden udgivet debatbogen Al den snak om landbrug – selvopfattelse, image og omdømme.

I bogen står der blandt andet:

Et godt omdømme og opbakning i en stor del af befolkningen er ikke en given ting. Det kræver en fortsat indsats af både landmænd og ansatte i landbruget.