Abonnementsartikel

Et internationalt analyseinstitut forudser stigende priser på oksekød i EU og Nordamerika

I 2003 vil forbruget af oksekød stige med 1,5 procent i EU, produktionen vil falde med en procent og priserne stige med hele fire procent.

Det forudser det internationale analyseinstitut GIRA, skriver Kødbranchens Fællesråd i UgeNyt 51 og 52/2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prognosen bygger på, hvordan 2002 udviklede sig både i og uden for EU. Desuden indgår vurdering af klimatiske ændringer og udviklingen i valutaer i 2003.

Tørke har indflydelse

I Nordamerika var der tørke i 2002, og det førte til en øget produktion af oksekød og faldende priser. I 2003 forventes situationen ændret til stigende priser og faldende produktion.

Nordamerikanerne, og det gælder især USA, har satset på eksport til Japan og Sydkorea, og denne satsning vil blive fortsat i 2003, hvilket skønnes at føre til overtagelse af yderligere markedsandele fra Australien.

Den australske valuta er styrket i forholdet til US-dollaren i 2002, og denne tendens forventes at fortsætte i 2003. Desuden har Australien gennem længere tid været ramt af tørke, hvilket har givet stigende slagtninger og faldende priser.

I 2003 kan det føre til to situationer, nemlig enten til yderligere nedslagtninger af velfærdsmæssige og økonomiske grunde med et kraftig fald i priserne til følge med virkning på samtlige internationale markeder eller – hvis vejrforholdene normaliseres – til stigende priser og faldende udbud på de internationale markeder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pres fra Sydamerika

Det forventes ikke, at de betydende sydamerikanske valutaer bliver styrket i forhold til US-dollaren. Samtidig har de fleste sydamerikanske lande forbedret deres veterinære situation. Det giver mulighed for at styrke positionen på de internationale markeder for oksekød, hvor de ikke tidligere har domineret.

Der er allerede sket en overtagelse af markedet i Mellemøsten og Nordafrika, og prognosen peger på, at der vil ske en udvidelse af markedsandelene i Rusland. Ingen lande kan konkurrere på pris med Sydamerika, så længe deres valuta er svag, og deres kvægbestande er BSE-frie.

Rusland er ikke selvforsynende med oksekød, og med et stigende forbrug på grund af større købekraft blandt forbrugerne vil den høje import i 2002 nok fortsætte ind i 2003.

Produktionen af oksekød i Rusland har desuden været faldende i 2002, og den tendens ventes at blive fortsat i 2003.