Abonnementsartikel

EU"s landbrugsministerråd vedtog den 18. december at halvere importen af korn fra blandt andet Ukraine og Rusland

EU"s landbrugsministerråd vedtog onsdag 18. december med kvalificeret flertal EU-kommissionens forslag til forordninger om kornimport. Dette på trods af formandslandet ved fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) stemte nej, fremgår det af et notat fra Fødevareministeriet til folketingets europaudvalg.

Betingelsen for et dansk ja var en aftale med Ukraine og Rusland. Derimod havde Danmark ingen problemer med den tekniske gennemførelse, som var sat til afstemning i en forvaltningskomité torsdag 19. december.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugsraadet anbefalede et ja, så Axelborg vandt så at sige dette frihandelsslag over folketingets europaudvalg.

Forordningen gennemfører en aftale med USA og Canada om en import på 2.981.600 ton blød hvede af lav og middel kvalitet. Heraf tildeles USA og Canada forlods 572.000 tons og 38.000 tons. Tolden udgør 12 euro/t (9 kr./hkg), mens import uden for importkvoten på knap tre mio. tons toldes med 95 euro/ton (71 kr./hkg).

Den resterende importmængde på 2.371.000 tons er åben for tredjelande. Denne mængde er også belagt med en importtold på 12 euro/t.

For byg er der fastsat importkvoter på 50.000 tons maltbyg med en importtold på otte euro/tons (seks kr./hkg) og 300.000 tons anden byg med en importtold på 16 euro/t (12 kr./hkg).

En halvering

Indgrebet mere end halverer importen fra Ukraine og Rusland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev i perioden 1. juli til 21. november i år udstedt importlicenser for i alt 6,5 mio. tons blød hvede (heraf 6 mio. tons middel og lav kvalitet) til EU. Men importen kan blive lavere end de udstedte licenser.

I samme periode i 2001 blev der udstedt importlicenser til 2,7 mio. ton og 1,7 mio. ton i 2000, fremgår det af et regeringsnotat, som er omtalt på MaskinBladets hjemmeside i mandags.

I hele 1999 blev der importeret 2.533.846 tons hvede af alle kvaliteter (høj, mellem og lav) til EU, i 2000 var mængden tilsvarende 2.475.214 tons og i 2001 var mængden 4.513.500 tons ifølge Agra Europe.

Den store stigning hidrørte stort set fra Rusland, Ukraine samt Øst- og Centraleuropa.