EUs landbrugsministre er enige om at gøre en indsats for den økologiske produktion, og har på Rådsmødet tirsdag 17. december 2002 drøftet et arbejdspapir fra Kommissionen, der omhandler mulighederne for en styrkelse af samhandlen, det fælles EU-logo, forskningen samt harmonisering af kontrollen med økologiske produkter.

Kommissionens arbejdspapir lægger især vægt på en styrkelse af samhandlen og opererer i den forbindelse med muligheden for obligatorisk mærkning med det fælles EU-logo for økologi, der blev lanceret i 2000, men aldrig rigtig er slået an.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt, at de europæiske forbrugere har tillid til de økologiske produkter, og at vi tager skridt til at styrke samhandlen, blandt andet gennem øget brug af det fælles økologi-logo. Jeg er enig i hovedlinjerne i det arbejdsdokument, som Kommissionen nu har fremlagt, selvom jeg er utilfreds med, at der endnu ikke foreligger en færdig aktionsplan. Jeg har i dag gentaget min opfordring til Kommissionen om at fremskynde arbejdet mest muligt, siger Fødevareminister Mariann Fischer Boel.