Abonnementsartikel

Et forskningsprojekt viser, at 10-20 procent af alle kalve får tildelt for lidt råmælk

I Danmark dør syv til ti procent af alle kalve, primært som følge af kælvningsproblemer, diarre og lungebetændelse.

Danmarks Veterinærinstitut har været involveret i forskningsprojekter, hvor niveauet af antistoffer er blevet målt i nyfødte kalve i en række danske malkekvægsbesætninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultaterne viste, at 10-20 procent af alle kalve får tildelt for lidt råmælk, idet deres blodkoncentration af antistoffer var lavere end det niveau, der anses for at være beskyttende, skriver Fødevareministeriet.

Når en kalv bliver født, er den ikke i stand til at nedkæmpe virus, bakterier og andre patogener, fordi koens livmoder ikke tillader antistoffer at passere til kalven. Kalven er derfor afhængig af at få mælk fra moderen.

Heldigvis har naturen indrettet det således, at koncentrationen af antistoffer i koens mælk er meget højt de første døgn efter kælvning, så kalven med det samme kan få tilført de nødvendige antistoffer, for at være beskyttet mod sygdom.

Det er meget vigtigt, at kalven får tildelt mælken lige efter fødslen, fordi tarmen på dette tidspunkt er åben for optagelse af antistofferne, hvilket ikke er muligt når kalven er mere end 24-48 timer gammel.

Landbrugsorganisationerne har i nogle år sat særlig fokus på pasning af kalve, og resultaterne viser, at dødeligheden sandsynligvis kan nedsættes, hvis det sikres, at kalven får tilbudt en tilstrækkelig mængde råmælk inden for det første døgn efter kælvning, skriver Fødevareministeriet.