Abonnementsartikel

Frie bønder - levende land bliver navnet på en ny generel organisation, som skal rumme både mindre landbrugere og forbrugere

Torsdag den 9. januar 2003 mødes den otte mand store arbejdsgruppe bag en ny generel organisation for at sætte vedtægterne endeligt på plads. Den nye organisation får navnet Frie bønder – levende land, og det bliver en organisation, der både har plads til mindre landmænd og forbrugere.

- Vi har besluttet, at de aktive medlemmer ikke må drive landbrug med mere end 70 hektar og 120 dyreenheder, forklarer Egon Kjær Sørensen, der er med i arbejdsgruppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er også plads til andre, som gerne vil bakke op eller som vil være med til at gå mod udviklingen i retning af et industrialiseret landbrug med de gener, det giver, fastslår han.

Den stiftende generalforsamling finder sted lørdag den 25. januar 2003 kl. 12.30 på Båring Højskole på Fyn – og arbejdsgruppen håber på, at der kommer 100.

På generalforsamlingen skal vedtægterne vedtages, og der skal vælges en bestyrelse for foreningen.

Håber på indflydelse

- Det er vores håb, at vi kan komme op på 1.000 medlemmer det første år. Så kan vi ansætte en medarbejder til at styre medlemskartotek med mere.

- Men vi regner ikke med, at vi fra starten kan udgive et nyhedsbrev eller et blad. Vi bliver nødt til at håbe på pressens interesse og måske købe spalteplads via annoncer, siger Egon Kjær Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han peger på, at en af opgaverne for den nye forening bliver at søge indflydelse på udformningen af en ny landbrugslov, sådan at der stadig er plads til de mindre landbrug i Danmark.

- Men vi vil også træffe aftaler om rådgivning for vores medlemmer, hvor vi har kontakt til AgroGruppen, der er en sammenslutning af private revisorer.

- De har kontakt til private fagrådgivere, der kan rådgive om husdyr og mark, siger Egon Kjær Sørensen.

Han har den opfattelse, at denne rådgivning kan gøres billigere end i det eksisterende system.

Får hjemmeside

Den nye forening vil også etablere en hjemmeside, hvor blandt andet vedtægterne skal lægges ud, når de er klar. Men endnu er der ikke noget indhold og nogen adresse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kontingentet bliver 500 kr. om året for aktive medlemmer, der har stemmeret, mens passive medlemmer kan nøjes med 200 kr. De får ikke stemmeret, konstaterer Egon Kjær Sørensen.

Indmeldelse i Frie Bønder – levende land kan ske ved henvendelse til arbejdsgruppen eller via hjemmesiden, når den er på plads.

- Vi har dog allerede fået en del henvendelser, og det gælder også fra medlemmer af Landboforeningerne.

- Så jeg mener, vi har ramt et behov hos mange mindre landmænd, siger Egon Kjær Sørensen.