Enhedlisten fremsætter nu et beslutningsforslag om, at amtsrådene skal udpege jordbrugskommissionernes medlemmer på en måde, så landbruget ikke længere har flertal.

- Jordbrugskommissionerne kan så få et flertal af personer, der kan varetage brede samfundsinteresser i forhold til strukturudvikling, fødevareforsyning, arealanvendelse, erhvervsudvikling i landdistrikterne og ikke mindst miljøpåvirkninger fra fødevareproduktionen, som alle er områder landbrugsloven har indvirkning på, siger Kjeld Albrechtsen, fødevareordfører for Enhedslisten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han nævner, at der har været adskillige sager om, at landmænd ikke overholder landbrugsloven uden at jordbrugskommissionerne har grebet ind. Samt at der har været problemer med, at mange landmænd har ejet for mange ejendomme.

- Der har været sager, hvor jordbrugskommissionerne har blokeret for at der afgives jord til genopretning af søer og andre naturområder. Også økologiske landmænd har følt deres interesser tilsidesat, mener Kjeld Albrechtsen.

Han peger dernæst på sagen omkring Finansminister Thor Pedersen som eksempel på en uopmærksom jordbrugskommission.