Abonnementsartikel

Niels Højlund modtog lørdag Landbrugets Kulturpris for sin store indsats som folkeoplyser, revser og debattør

Højskoleforstanderen, forfatteren og tv-forsamlingshusbestyreren Niels Højlund modtog lørdag Landbrugets Kulturpris for sin store indsats som folkeoplyser, revser og debattør.

Prisen, der er på 50.000 kroner, blev overrakt Niels Højlund af formanden for Landbrugets Kulturfond, godsejer Chr. Ulrich, i forbindelse med kulturfondens konference "Korn, kræ, kunst og kartofler" på KolleKolle i weekenden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Niels Højlund, der er cand.mag. i historie og kristendomskundskab, har virket inden for et utal af områder.

Han har undervist på Århus Seminarium og Askov Højskole, han har arbejdet som forsker og som radiomedarbejder ved Grønlands Radio, han har virket som sognepræst, været mangeårig forstander for Ry Folkehøjskole og redaktør af Højskolebladet samt arbejdet for TV 2, hvorfra de fleste husker debatudsendelserne Højlunds Forsamlingshus.

Ud over en række udvalgs- og bestyrelsesposter er Niels Højlund desuden forfatter og en meget efterspurgt foredragsholder.

Menneskelivet i centrum

Chr. Ulrich motiverede Landbrugets Kulturfonds afgørelse med at minde om de utallige områder af menneskelivet, som Niels Højlund har beskæftiget sig med i sit lange liv.

– I alt, hvad du har beskæftiget dig med, har du bestandig haft menneskelivet for øje – det bøvlede og fantastiske liv – i fællesskab som samfund og kulturliv og i enkeltmenneskers liv som kvalitet og fordybelse. Du har om nogen brugt det levende ord, ja selv de kedeligste materier magter du at gøre levende og vedkommende. Din metode har ofte været – og er vel stadig – den kvalificerede provokation baseret på stor viden, stort engagement, indlevelsesevne og ikke mindst humor, sagde Chr. Ulrich

Artiklen fortsætter efter annoncen

– Du har som få evnet at stille relevante spørgsmål ved alt det vedtagne, ved normerne både politisk, kulturelt og teologisk. Din levende optagethed af livet i alle dets manifestationer – i landbruget, i kulturen og på tinge – er dels smittende, dels inspirerende, som dine talrige foredrag i landbruget har været det, og frem for alt vækkende og folkelige, sagde Chr. Ulrich blandt andet, inden han overrakte Niels Højlund prisen, fortsatte han.

Landbrugets Kulturpris blev uddelt første gang i 1982. Den går til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme landbokulturen i videste forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier – både i landdistrikterne og i det øvrige samfund.