Abonnementsartikel

En ny valser på det danske marked klarer al slags korn til ensilering

Et nyt system til ensilering af kornafgrøder, som i et stykke tid har været praktiseret i flere af vore nabolande, ser nu ud til også at ville få sin udbredelse i Danmark.

Det vurderer firmaet Bulldog Danmark, der er kendt for import og salg af fuldfoderblandere, men nu har fået en speciel valser af mærket Murska på programmet. Denne valser kan anvendes til den nye ensileringsmetode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Princippet er ifølge Bulldog Danmark, at alle mulige korn- og bælgsædsafgrøder eller sammensætninger af disse høstes med 30-40 procent vand med en ganske almindelig mejetærsker med normalt skærebord eller et ribbebord.

- Kernerne køres herefter igennem den store valsemaskine, hvorved alle kerner bliver valset og knækket. Herefter er de klar til at blive ensileret under plastik, akkurat som man altid har ensileret afgrøder i Danmark, lyder forklaringen fra Bulldog Danmark.

Herfra anbefales metoden til økologiske mælkeproducenter, som på denne måde kan forarbejde deres korn til senere brug uden at skulle bekoste nedtørring, ligesom også opbevaringskapaciteten er løst.

- Valses afgrøden sammen med avner og stak-rester, har analyserne i forsøg vist sig at give næsten kraftfoderagtige værdier (0,9 kg tørstof pr. Fe), oplyser Bulldog Danmark.

En tidlig høst af korn med udlæg vil desuden give den efterfølgende græsmark et forspring i forhold til at skulle stå, til afgrøden kunne høstes normalt, og vil derfor ifølge Bulldog Danmark give et tidligere og større udbytte af græs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Traktordrevet valser

Den traktordrevne valser, som Bulldog Danmark nu har på programmet, er ifølge firmaet en meget kraftig traktordrevet valser, som er i stand til at valse såvel vådt som tørt korn, eventuelt iblandet avner og stak fra kornet og andre afgrøder, der efterfølgende skal ensileres.

Kapaciteten er cirka 300 tdr. korn i timen på den store model, som kræver en traktor på omkring 125 hestekræfter.

Indtil videre fås valserne i fem forskellige størrelser, og med forskelligt ekstraudstyr som for eksempel påbygning af ekstra tankkapacitet, udstyr til at kunne blande endnu et fodermiddel i samtidig med valsningen samt en forlængelse af elevatoren.

Kapaciteten er cirka 300 tdr. korn i timen på den store valser fra Murska, som Bulldog Danmark nu forhandler.