Abonnementsartikel

- Nogle af vores kursister har aldrig set en gris før, smiler konsulent Anne Kristensen, Cortex. Men en baggrund som sekretær, sygeplejerske eller ufaglært er ikke et problem, mener hun:

- Alle kan lære at passe grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I løbet af to år har firmaet Cortex ved Hornsyld udvidet staben fra to til 11 medarbejdere. Så godt går det med at uddanne og formidle arbejdskraft til svineproducenterne.

Cortex samarbejder med kommuner, arbejdsformidlingen og landmænd om at skaffe ledige varig beskæftigelse inden for landbruget.

Det er fra de offentlige kasser, at kursisten skal skaffe pengene til uddannelsen og praktikken.Og det er via talrige besøg hos landmænd, at praktikpladserne findes.

Initiativ og motivation

Når Anne Kristensen skal finde holddeltagere, sætter hun annoncer i de lokale ugeblade. Her opfordres ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere til at søge om optagelse.Det er op til den ledige selv at tage initiativet og kontakte sin sagsbehandler med henblik på at få bevilget penge.

- Vi får kun succes med det her, hvis deltagerne er motiverede, begrunder Anne Kristensen fremgangsmåden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cortex afvikler årligt otte kurser med 13 - 25 ledige på hvert hold.

Uddannelsen varer 40 uger, heraf er otte uger henlagt til skolebænken, hvor deltagerne på landbrugsskoler får viden om fodring, økonomi, sygdomme, avl m.m.

De første tre kursusuger er et afklaringsforløb, hvor deltagerne træffer endelig beslutning om deres deltagelse i hele forløbet. Her falder en tredjedel fra.

Af dem, der beslutter at gå videre, får 90 pct. fastansættelse i normalt job efter kurset.

Her må landmanden selv betale den fulde løn, mens han i uddannelsesperioden får refunderet halvdelen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indledende skepsis

Cortex tager ofte kontakten til arbejdsformidlinger og kommuner om aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Efter en svær start, hvor mange kommuner og arbejdsformidlinger var forbeholdne overfor projektet, oplever Cortex nu, at arbejdsformidlinger og kommuner selv i stigende grad selv retter henvendelse.

Men der er stadig stor forskel på sagsbehandlernes opfattelse af Cortex" tilbud om jobformidling.

- Nogle steder stiller de med 20 velmotiverede kursister, der vil samarbejde. Andre steder kan de ingen finde, udtaler Anne Kristensen.

Mange ansatte i systemet har svært ved at acceptere, at Cortex bevæger sig ind på deres område, mener Anne Kristensen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De har svært ved at tro, at et privat firma kan løse opgaven.

Cortex er opsøgende i forhold til både landmanden og den ledige – og det gør en stor forskel, mener hun. Landmændene er ikke begejstrede for arbejdsformidlingerne, begrunder hun Cortex" succes med kurserne.

- Vi kan noget, som de offentlige systemer ikke kan: Arbejde hele døgnet. Det er om aftenen klokken ti, de ledige har brug for os, mener Anne Kristensen.Billedtekst til foto "ak1":