Abonnementsartikel

Private rådgivere skal betale så meget for Bedriftsløsningen, at de må bruge andre edb-løsninger, og private revisorer kan ikke længere købe Skattemeddelelser

Tonen på det godt to milliarder kroner store marked for rådgivning bliver skærpet, og det er Landbrugets Rådgivningscenter, som fører an.

- Vi vil meget gerne samarbejde, siger en privat planteavlsrådgiver, som ønsker at være anonym. Han er nemlig bange for, at det ikke vil være muligt at samarbejde, hvis han står frem med navns nævnelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som alle andre rådgivere har han brug for tidssvarende edb-løsninger i sit arbejde med at rådgive landmændene.

- Men prisen på Bedriftsløsningen er så høj, at jeg slet ikke kan konkurrere på pris, hvis jeg anvender den, fastslår han.

En privat revisor, som også ønsker at være anonym, fortæller til MaskinBladet, at hans firma end ikke kan abonnere på Skattemeddelelser, som udsendes af Landskontoret for Driftsøkonomi.

- Vi har lukket ned af konkurrencemæssige grunde fra januar i år, siger Niels Peter Skrubbeltang, chefkonsulent.

Samme pris som landmænd

- Vores udgangspunkt er, at prisen for Bedriftsløsningen til private rådgivere pr. rådgivet landmand skal være lig den pris, som en landmand selv skal betale, hvis han køber programmet, forklarer Leif Herløv, vicedirektør, Landbrugets Rådgivningscenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge MaskinBladets oplysninger skal en privat planteavlsrådgiver give godt 30.000 kr. for Bedriftsløsningen i indkøb og hertil kommer en pris på over 1.000 kr. pr. landmand, han servicerer med programmet.

- Prisen afhænger af, hvor mange dele af Bedriftsløsningen, man vil have, og det er noget dyrere end de 1.000 kr., hvis man skal bruge alle dele af Mark-modulet, forklarer kilden.

- Med den pris er det udelukket, at vi kan bruge programmet. I stedet må vi vælge Næsgaard Mark, hvor vi kun skal betale for at købe programmet og intet pr. landmand, vi rådgiver.

Næsgaard Mark koster cirka 13.000 kr. i anskaffelse.

Dyre informationer

De private revisorer mærker også, at de opfattes som konkurrenter til landbrugets egen rådgivningstjeneste på flere områder. For udover, at de private revisorer ikke længere kan få nyhedsbrevet Skattemeddelelser, som rummer Landsskatterettens afgørelser i sager, hvor landbrugets rådgivningstjeneste har været rådgivende, skal de private revisorer betale store summer for at få de øvrige informationer, Landbrugets Rådgivningscenter publicerer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kan godt hente informationerne om skatteafgørelserne ad andre kanaler, men det er lidt mere besværligt for os, siger en privat revisor, som også har landmænd som kunder.

For de øvrige informationer, som stadig kan købes via abonnement på Landbrugsinfo og Pl

- Vi spørger, hvor mange det drejer sig om i den enkelte virksomhed, og så opkræver vi beløbet, siger Niels Peter Skrubbeltang til MaskinBladet.

Vi er tossegode

- Når man sidder i vores system, bygger det på et fællesskab, og mange af de informationer, der opsamles i vores vidensbase, kommer fra lokalt hold. Derfor skal prisen for at anvende informationerne også være mindre for vores egne konsulentcentre end for andre uden for familien, siger Martin Merrild, formand for Landbrugets Rådgivningscenter.

- Nogle inden for vores eget system mener, vi er for slappe, konstaterer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Martin Merrild peger på, at der blandt andet bliver brugt mange penge på markforsøg.

- Og i udlandet vil man nok sige, at vi er tossegode, når vi i Oversigt over landsforsøgene sælger oplysningerne fra vores markforsøg så billigt til alle interesserede.

- Den viden kan de lokale foreninger ikke være tjent med bliver stillet til rådighed for de private konkurrenter.

Ønsker ikke forhindringer

- Vi ønsker ikke at forhindre konkurrence eller private rådgivere i at begå sig. Vi prøver bare at finde en balance, der er rimelig overfor vores egne "familiemedlemmer", påpeger Martin Merrild.

- Jeg har et indtryk af, at vores prispolitik er fair.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Prispolitikken er fastsat af bestyrelsen for LR, og typisk vil vi diskutere det, hvis der er eksempler, som dem du nævner, der kan rejse tvivl om rimeligheden af vores politik på området, siger Martin Merrild.

Han fastslår, at Bedriftsløsningen skal anvendes af flest mulige, men at det skal ske på vilkår, som tilgodeser landbrugets eget rådgivningssystem.

Konkurrence på tilpasning

- Vores konkurrenceevne skal bestå i, at vi giver den enkelte landmand den rådgivning, han efterlyser.

Martin Merrild nævner, at mange fritidslandmænd kun ønsker en discountløsning med hensyn til mark- og gødningsplanlægning, mens andre ønsker meget mere end det, loven kræver.

- Vi skal have alle tilbuddene på hylderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og vi skal også tilbyde landmanden at løse serviceopgaver, som han ellers skulle bruge tid på, mens han kunne lave noget andet på sin bedrift.

- For eksempel kan det være at gå marken efter med meget jævne mellemrum i vækstsæsonen for at holde øje med ukrudt, sygdomme og skadedyr.

- Hvis vi planlægger det rigtigt, kan det være en fordel for såvel landmand som rådgivningen, som får bedre arbejdspladser til konsulenterne.

- Vores mål er, at vi kun skal yde den rådgivning, som gavner landmanden, siger Martin Merrild.