Abonnementsartikel

Initiativgruppen bag Frie bønder - Levende land er nu klar til den stiftende generalforsamling 25. januar

Lørdag 25. januar 2003 ser en ny landmandsorganisation efter alle solemærker at dømme dagens lys. Det er udbrydere fra Dansk Familielandbrug, der stifter en ny organisation med navnet Frie Bønder – Levende land.

Den stiftende generalforsamling finder sted på Båring Højskole kl. 12.30, og initiativgruppen bag vil fremlægge forslag til vedtægter og udkast til et erhvervspolitisk program.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af udkast til vedtægter fremgår det, at "foreningen er en interesseorganisation, som vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold til de mindre og mellemstore jordbrugere, uanset om disse er heltid-, deltids- eller fritidsbønder."

Og stik mod, hvad vi skrev i forrige udgave af MaskinBladet, er der ikke foreslået arealgrænser for hvilke størrelser landbrug, der kan være med i den nye forening. Alle kan således være med.

Frie bønder – Levende land vil arbejde sammen med de øvrige beboere i landdistrikterne samt myndigheder og andre foreninger for et levende landbrug, der giver gode forhold for alle beboere i landdistrikterne.

Af udkastet til erhvervspolitisk program fremgår det, at ønsket er en anden udvikling end at fortsætte industrialiseringen af landbrugsproduktionen. "Vi ønsker at lægge værdi i produktionen i stedet for at hive værdi ud af den."

Mange andre værdier og synspunkter bliver berørt såsom at arbejde for andet og mere end blot produktionsøkonomi. Der skal være plads til det sociale og kulturelle ude på landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Interesserede kan læse såvel udkast til vedtægter som erhvervspolitisk program samt deltage i debatten på foreningens hjemmeside, der har adressen www.levende-land.dk