- Værs´go: En GMO-fri økologisk madpakke, lød velkomsten fra Forbrugerrådet, Økologisk Landsforening, Dansk Biavlerforening og en række grønne organisationer.

"Gæsternes" overtog således Fødevareministeriets værtsrolle og stak en brun pose med pølse, brød, mandarin og følgende budskab i hånden på i de øvrige konferencedeltagere:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- GM-frit valg, tak! Vi er foruroligede over det stigende omgang af problemer, der synes at følge med anvendelsen af GMO"er i landbruget. Dyrkning af gensplejsede planter i Danmark vil i dag ikke give mærkbare fordele for landbruget, forbrugerne eller samfundet.

Vi opfordrer Folketinget til at arbejde for:

- Med aktionen håber vi at sætte fokus på de mange problemstillinger GM-avl medfører. Hvad er f.eks. værdien af at bruge gensplejsede afgrøder?

- Vi ser gerne, at forskerne sætter sig ned og regner på værdien af at holde Danmark helt GMO-frit, siger Camilla Udsen fra Forbrugerrådet. Hun afviser ikke, at Forbrugerrådet – når alle analyser ligger på bordet – vil anbefale et GMO-frit Danmark.

Sådan startede den høring, som Fødevareministeriet havde indbudt til på Christiansborg den 21. januar i kølvandet på offentliggørelsen af rapporten "Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ufuldstændig rapport

Fra salen kritiserede Ritt Bjerregaard forskerne for ikke at have lavet økonomiske beregninger, der rækker længere end 1. handelsled. Hun efterlyste således også den juridiske vurdering med hensyn til placering af ansvar, hvis der sker en utilsigtet iblanding i f.eks. økologiske afgrøder.

Begge dele er på vej. Forskerne forventer i løbet af et halvt års tid at kunne rette op på manglerne i rapporten – der har simpelthen ikke været nok tid til rådighed.

Ritt Bjerregaard er imidlertid ikke i tvivl om at de ekstra omkostninger, der vil komme i forbindelse med GM-avl, skal placeres hos den, der dyrker GM-afgrøder.

- Det er yderst vigtigst, at vi får fælles EU-regler på området, så den landmand, der ufrivilligt får konventionel eller økologisk udsæd med GM-frø har nogen at stille til ansvar , også selvom der er tale om importeret såsæd, fastslår Ritt Bjerregaard.

Gennemsigtighed er vigtigt

Som medlem af Fødevareudvalget for Venstre og både økologisk og konventionel landmand er det vigtigt for Thor Gunnar Kofoed, at de kommende regler for GM-avl bliver rimelige og forståelige. Han hilser det derfor også velkomment, når udredningsgruppen har taget udgangspunkt i de eksisterende regler for såsæd, som alle landmænd kender.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg forudser, at sameksistensen mellem konventionelle, økologiske og GM-afgrøder kun vil give få praktiske problemer. Vi kan f.eks. gøre som i frøavlen, hvor det er den sidst tilsåede mark, der bærer udgifterne til de praktiske virkemidler – f.eks. værnebælter - der skal til for at undgå sammenblanding af før og pollen.

- Hvis en nabo til en GM-avler omlægger til økologi, er det altså økologen, der skal foretage eventuelle forholdsregler, forklarer landmanden fra Bornholm.

Selvom han finder mange af diskussionerne om GMO politisk hysteriske og ude af proportion, er han ikke i tvivl om, at det vil blive muligt at skaffe det politiske flertal til at dyrke GM-afgrøder i Danmark.

- Det er ærgerligt, at hele diskussionen drejer sig om genteknologi frem for hvilken slags planteforædling, vi vil bruge teknologien til, siger Thor Gunnar Kofoed og slutter:

- Under alle omstændigheder er det vigtigt, at landmænd i EU får mulighed for at producere på lige vilkår med deres konkurrenter i resten af verden. Men det skal være valgfrit.