Abonnementsartikel

Planteavlere, der er interesserede i reduceret jordbearbejdning, kan nu trække på 16 konsulenter landet over

Interessen for at benytte reduceret jordbearbejdning har været hastigt voksende de senere år. Baggrunden har især været et ønske om at reducere omkostningerne i planteavlen i en tid, hvor prisen på salgsafgrøderne har været vigende.

Hvordan griber man det an, og hvad er den økonomiske risiko, har mangt en planteavler på omkostningsjagt spurgt sig selv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og svaret har det ikke været nemt at få hos landets planteavlskonsulenter, for de har ikke vidst meget mere end planteavlerne, der stillede spørgsmålene.

Men nu er der rådet bod på den manglende viden, for på initiativ af Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK) har Landbrugets Rådgivningscenter og LandbrugsRådgivning Østjylland uddannet 16 planteavlskonsulenter, så de i dag kan rådgive om brugen af reduceret jordbearbejdning.

Uddannelsen af de 16 blev gennemført i 2002, og nu sidder de klar med de gode råd hjemme på planteavlskontorerne fordelt over hele landet.

For de dygtige

- Reduceret jordbearbejdning er for de dygtige planteavlere, konstaterer Erik Sandal, konsulent på Landkontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter.

- Hvis man ikke har styr på sin planteavl, risikerer man at øge forbruget af pesticider ved at gå over til reduceret jordbearbejdning, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og det er jo ikke acceptabelt her i Danmark.

Bortset fra denne risiko er Erik Sandal af den opfattelse, at reduceret jordbearbejdning har klare miljømæssige fordele.

- På sigt opbygges der humus i jorden, og på den måde bliver jorden mere bekvem at arbejde med.

- Hvor lang tid, der går, og hvordan man skal bære sig ad, afhænger helt af jordtype, og det dyrkningssystem, man tidligere har anvendt, forklarer Erik Sandal.

Ingen tal på areal

Ingen ved, hvor stort et areal, der allerede dyrkes med reduceret jordbearbejdning i en eller anden form.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mit umiddelbare gæt baseret på erfaringer og skøn er, at der dyrkes cirka 100.000 hektar med reduceret jordbearbejdning ud af cirka de 2.500.000 hektar, som er i omdrift i Danmark, siger Erik Sandal.

Selv er han af den opfattelse, at cirka 400.000 hektar er egnet til metoden i Danmark.

- Især i kornrige sædskifter på de større ejendomme er det aktuelt at gå over til reduceret jordbearbejdning.

- På de stive lerjorder, hvor det er vanskeligt at etablere afgrøder efter forudgående pløjning, er det også en fordel at droppe ploven.

Erik Sandal mener også, at der kan være lidt højere udbytter at hente på de stive lerjorder ved at gå over til reduceret jordbearbejdning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På de øvrige jordtyper har vi ikke kunnet eftervise højere udbytter, men samme udbytter som ved brug af plov.

Mere liv i jorden

Når ploven sættes til side eller sælges til fordel for udstyr, der kan magte reduceret jordbearbejdning, er det i høj grad regnorme og jordens mikroliv, der skal overtage den rolle, ploven havde.

- Derfor er man også nødt til at tilføre organisk materiale. Enten kan man nedmulde afgrøderesterne, udbringe passende mængder husdyrgødning eller også skal man have meget græs i sædskiftet, siger Erik Sandal.

Risikoen for at komprimere jorden er til stede, hvis man ikke passer på.

- Det er især på sandblandede lerjorder, at risikoen er stor. Og der går nogle år, før der er opbygget en større humuspulje i jorden, så den igen bliver mere bekvem at arbejde med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På side 216 – 217 i Oversigt over landsforsøgene kan man læse mere om den virkning, pløjefri dyrkning har på jordstrukturen.

Konsulenter på nettet

Vil man i forbindelse med en af de 16 konsulenter, som nu er klar til at rådgive om reduceret jordbearbejdning, kan man finde dem på FRDK"s hjemmeside, som er på adressen www.frdk.dk

FRDK blev stiftet i 1999 og har siden fået godt 600 medlemmer.

Foreningens formål er at formidle viden om reduceret jordbearbejdning gennem hjemmesiden, via nyhedsbreve, markdemonstrationer og studieture.

De 15 af de 16 konsulenter, som nu er klar landet over til at rådgive om reduceret jordbearbejdning.