Abonnementsartikel

Dansk Energi håber på ny aftale med Dansk Landbrug om erstatning for nedgravede kabler

Elselskaberne fortsætter med at tilbyde erstatninger efter samme takster som hidtil, selv om Dansk Landbrug har opsagt aftalen fra 1994 med paraplyorganisationen Dansk Energi om anbringelse af elanlæg på/i landbrugsjord.

Dansk Energi mener, at eventuelt højere beløb i en ny aftale skal gælde fra 1. januar 2003. Det skyldes, at elselskaberne vil undgå at skulle udskyde nedgravning af kabler, fordi landmænd venter på en ny aftale om erstatning for værdiforringelse af ejendommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ny aftale

- Vi regner med at få en ny aftale på plads i løbet af året, og vi anbefaler, at man aftaler en efterregulering, hvis den ny aftale måtte give en højere erstatning, siger landinspektør Jørgen V. Kristensen, Dansk Energi.

Samtidig advarer Dansk Energi sine medlemmer om, at risikoen for voldgiftssager og indbringelse for taksationskommission er forøget, mens man står uden en aftale.

- Vi ved, at det har været fremført, at det er på tide, at man fik nogle prøvesager på kabelnedlægning, siger Jørgen V. Kristensen.

Han forventer ikke, at luftledninger kommer med i en ny aftale, for der kører så mange sager i forvejen, hvor man venter afgørelse.

Takster

Grundtaksten for de mindste jordkabler på 0,4-20 kV er 7,19 kroner pr. meter, dog mindst 1.294 kroner. Erstatning for jordens struktur er 23 øre pr. kvadratmeter plus erstatning for eventuelle skader på afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opstilling af en transformerstation giver mellem 8.000 og 14.000 kroner.

De største kabler på 400 kV udløser 17,98 kroner pr. meter og voldsomme skader på jordens struktur på grund af særligt store maskiner kan forhøjes op til 2 kroner pr. kvadratmeter. Skaderne (afgrødeudbyttet) kan genvurderes efter fem år.

Endelig ydes 50 procent af jordens vurderingsværdi for det såkaldte deklarationsareal over jordkablet, som typisk vil være 10-20 meter bredt.