Abonnementsartikel

Den samlede omsætning hos Danske Andelsselskabers medlemmer faldt kun svagt i 2002 - men der er store udsving inden for de enkelte sektorer

Den danske andelssektor havde endnu et godt år i 2002. Danske Andelsselskabers nytårsstatistik viser således, at medlemsvirksomhederne sidste år nåede en omsætning på 120,1 milliarder kroner.

Dermed blev det ikke til en ny rekordomsætning, men derimod et svagt fald på 2,5 procent i forhold til omsætningen fra 2001 på 123,1 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det største fald er sket hos de ikke-landbrugsrelaterede selskaber, mens de landbrugsrelaterede selskaber kun har haft en tilbagegang på beskedne 0,6 procent. Også her er der dog store udsving både inden for de enkelte sektorer og mellem sektorerne.

Mejerisektoren

I mejerisektoren er omsætningen totalt set vokset med 3,4 procent til i alt 39,4 milliarder kroner.

Størst har fremgangen været hos Andelssmør, som har øget sin omsætning med hele 30,4 procent til 2,2 milliarder kroner.

Det skyldes primært, at selskabet har oplevet en markant stigning i salget af bulksmør, lige som Andelssmør har haft en kraftig vækst på det engelske marked – specielt inden for blandingsprodukter med lavt fedtindhold.

Også Mejeriernes Fællesindkøb – hvis handelsafdeling i 2002 skiftede navn til Procudan – har haft en pæn fremgang på 11,6 procent. Omsætningsfremgangen til 656 millioner kroner stammer hovedsageligt fra øget salg i datterselskaberne Dairy Fruit A/S og Crispy Food A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da både Andelssmør og Mejeriernes Fællesindkøb er en del af Arla Foods koncernen, indgår deres omsætning ikke selvstændigt i nytårsstatistikken.

Slagterisektoren

Slagterisektoren måtte i 2002 leve med betydeligt lavere svinepriser end i 2001. Derfor er sektorens omsætning også samlet set faldet med knap 2,6 milliarder kroner ( - 5,3 procent) til 46,1 milliarder kroner.

Trods faldet har både Danish Crown og Tican haft pæne fremgange i deres omsætning. Danish Crown til 42,9 milliarder kroner (+ 6,8 procent) og Tican til 2,2 milliarder kroner (+ 30,2 procent).

Danish Crown kan takke fusionen med Steff-Houlberg for sin omsætningsfremgang. Og fusionen er også – om end mere indirekte – skyld i, at Ticans omsætning er vokset. Det skyldes, at Tican har overtaget Steff-Houlbergs andele af det engelske bacon-selskab Cuffley Links, hvis omsætning nu indgår i Ticans regnskab.

Derudover har Kødfoderfabrikkerne (DAKA) haft en stort set uændret omsætning på 991 millioner kroner, mens DAT-Schaub har øget sin omsætning med 1,7 procent til 6 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grovvaresektoren

Hos grovvaresektoren blev den totale omsætning 17,8 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på knap 320 millioner kroner eller 1,9 procent i forhold til 2001.

Tallet er dog højst usikkert, da DLG på grund af overtagelsen af en del af KFK endnu ikke har kunne opgøre sin omsætning for 2002. I statistikken optræder derfor DLGs omsætning fra 2001 på 11,3 milliarder kroner.

Hos Den Lokale Andel, hvis regnskabsår ikke følger kalenderåret, har medlemmerne haft en samlet fremgang i omsætningen på næsten 350 millioner kroner til i alt 6,3 milliarder kroner.

Endelig er Bornholms Andels Foderstofforretning (BAF) gået tilbage i omsætning med 34 mio. kroner til 376 millioner kroner - et fald på 8,4 procent.

De øvrige landbrugsrelaterede selskaber

For de øvrige landbrugsrelaterede medlemmer hos Danske Andelsselskaber har der været en samlet fremgang på 5,6 procent til 6,3 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danæg og Gasa Nord Grønt har begge måttet notere en tilbagegang i omsætningen. Danæg med 5,9 procent til 438 millioner kroner, Gasa Nord Grønt med 5,7 procent til 339 millioner kroner.

Hos DLF-Trifolium og Danske Kartoffelmelsfabrikker er der tale om stort set status quo i omsætningen. Frøkoncernen omsatte i 2002 for 1,3 milliarder kroner, mens Danske Kartoffelmelsfabrikker havde en omsætning på 683 millioner kroner.

Langt det bedste resultat i denne del af statistikken finder man hos Dansk Pelsdyravlerforening, hvis omsætning er steget med 375 millioner kroner til i alt 3,5 milliarder kroner – en stigning på 12 procent.

Det sidste medlem i denne gruppe – Københavns Engros Grønttorv – optræder ikke i statistikken med omsætningstal, da selskabet ikke handler med varer, men hovedsageligt står for markedsføring og udlejning af stadepladser på torveanlægget i Valby.

De ikke-landbrugsrelaterede selskaber

Hos de ikke-landbrugsrelaterede selskaber er det ikke mindst forsikringsbranchen, som springer i øjnene, idet man her finder både den største tilbagegang og fremgang i medlemskredsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alm. Brand har haft en tilbagegang i omsætningen på ikke mindre end 35,3 procent til godt 6 milliarder kroner.

Forklaringen skal findes i, at forsikringskoncernen er ved at afvikle datterselskabet Kjøbenhavnske Re. Ser man bort fra dette selskab, har Alm. Brand haft en omsætningsfremgang på godt 100 millioner kroner.

AP Pension har med en omsætningsfremgang på 221,6 procent til i alt 1,3 milliarder kroner i 2002 årets ubestridte rekord i forholdsmæssig fremgang. Tallet, der bl.a. skal ses i lyset af forrige års fald i omsætningen på 71,4 procent, viser, at AP Pension i 2002 har haft en særdeles heldig hånd med sine investeringsaktiviteter.

Sluttelig er OK a.m.b.a"s omsætning faldet med 23 millioner kroner til 3.180 millioner kroner – en beskeden tilbagegang på 0,7 procent.