Abonnementsartikel

Hasteudvalg skal være klar med ny landbrugslov til sommer

Hverken Danmarks Naturfredningsforening eller andre grønne organisationer får lov at deltage i forberedelsen af en ny landbrugslov.

Det er kun erhvervsorganisationerne Landbrugsrådet og Dansk Landbrug samt Dansk Erhvervsgartnerforening, som sammen med embedsmænd får plads i arbejdsgruppen med det officielle navn "Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget skal senest 1. juli i år præsentere sit forslag til en ny landbrugslov.

Formand er Fødevareministeriets departementchef, Poul Ottosen, og de øvrige embedsmænd kommer fra finans-, miljø-, erhvervs- og fødevareministerier samt Fødevareøkonomisk Institut. Direktoratet for Fødevareerhverv fungerer som sekretariat.

Det fremgår af opgavebeskrivelsen, som fødevareminister Mariann Fischer Boel har offentliggjort.

Mariann Fischer Boel beder udvalget grundigt vurdere de enkelte elementer i landbrugsloven og nyskrive landbrugsloven, så den bliver overskuelig for brugerne og nemmere at kontrolere.

Reglerne skal "indrettes, således at erhvervet sikres rammer for en bæredygtig tilpasning til markeds- og produktionsvilkår", hedder det i opgavebeskrivelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget skal gennemføre seks analyser, som peger i retning af, hvor revisionerne skal ske. Det drejer sig om

Opgavebeskrivelsen omtaler ikke de konkrete elementer, som de fleste landmænd taler om, men allerede i oktober efter statsministerens åbningstale nævnte Venstres gruppeformand, Christian Mejdahl blandt andet forhøjelse af arealgrænsen til 125 hektar ved fortrinsstilling og lempeligere bopælspligt for ejere af små slægtsgårde.