Abonnementsartikel

Irland har vist vejen til succes for landdistrikterne gennem en målrettet indsats siden 1988

Masser af penge og en målrettet, handlekraftig regering, der virkelig vil!

Det er, hvad der skal til for at sætte gang i udviklingen af landdistrikterne, for at vende bølgen af landbrugssammenlægninger, virksomhedsflugt, arbejdsløshed, pengemangel, lukning af skoler, tomme huse og et aldrende befolkningsunderlag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det viser 14 års erfaringer fra Irland.

Sejt træk

Siden 1988 har skiftende irske regeringer målrettet arbejdet på at skabe balance i udviklingen i det irske samfund.

Irland har en befolkning på 3,9 mio. 42 procent af dem bor uden for de større byområder.

Det overordnede mål er, at der skal være job at finde overalt i Irland. I vest som i øst. På landet som i byerne.

- For det handler om øge folks livskvalitet. Og give de, der ønsker det, muligheder for at bo på landet, uden de behøver at afskrive sig mulighed for karriere, og tage til takke med dårlig service, dårlig infrastruktur, mangel på uddannelsesmuligheder og lavere indkomster, siger Frank O`Donnel, der er afdelingsleder i det irske ministerium for landdistrikter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De irske landspolitikeres er lige fra starten gået efter en levedygtig og selvforstærkende udvikling i landdistrikterne. Og den kan kun skabes nedefra, er synspunktet.

Udviklingsplan

Folk på landet, embedsfolk fra kommuner, regioner og stat, frivillige og professionelle mellem hinanden har derfor fra starten været involveret.

Med økonomisk støtte fra blandt andet EU, har de arbejdet sammen på tværs af interesser, organisering og offentlige strukturer. Indenfor håndværksvirksomheder, landbrug, miljø, kultur, turisme, infrastruktur, uddannelse og marketing har man forsøgt at forene kræfterne.

11 års målrettede pilot-projekter rundt omkring i Irland, førte i 1999 til, at der blev udarbejdet en nøje plan (En hvidbog) for, hvordan sådan en udvikling kan og bør foregå på landsplan fremover.

Frank O´Donnel påpeger, at udvikling i landdistrikterne ikke kun handler om landbrug og fiskeri og afvandring fra de erhverv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvikling handler om alt i et samfund.

Ifølge hvidbogen er samtlige ministerier derfor forpligtet til at tage fat på de regionale skævheder, der må ligge inden for netop deres felt.

- Og ethvert nyt lovforslag skal gennem konsekvensberegninger for at se effekten på landdistrikterne, før de sættes i værk, understreger Frank O´Donnel.

For at udnytte ressourcerne effektivt og undgå overlap eller modsatrettede tiltag er der samtidig etableret regionale udvalg på tværs af myndigheder og organisationer, som diskuterer og koordinerer ideer, beslutninger og projekter.

Definitionen

Frank O´Donnel påpeger, at landdistrikter ikke kan skæres over en kam.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Irland er områderne uden for de større byer inddelt i fem forskellige kategorier, som hver især kræver deres særlige bevågenhed, forklarer han.

1. De områder, som ligger tættest på de større byområder og kan kaldes stærke.

2. Områderne, som plages af befolkningsnedgang og landbrugssammenlægninger.

3. De tyndt befolkede områder.

4. Yderkantsområderne og øerne

Artiklen fortsætter efter annoncen

5. Områder, som kulturelt eller sprogmæssigt skiller sig ud.

Det er de mange års arbejde i pilotprojekterne, der har vist, at det kan betale sig at skelne.

Ministerium for landdistrikter

Den nye regering, der kom til magten i Irland i juni 2002, fortsætter kampen for landdistrikterne.

Den er endda gået et skridt videre og har etableret et egentligt ministerium for landdistrikter.

- Ministeren på området er en rigtig ildsjæl. Det skal der nok komme meget godt ud af , mener Frank O´Donnel. Ministerens opgave er at sikre, at udviklingen virkelig kommer ud i alle afkroge af Irland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og han har pligt til at holde sine ministerkollegaer i ørene, så de får gjort noget ved sagerne, siger Frank O´Donnel.

Pengene

Det koster penge at udvikle.

Det er Irlands politikere og det private erhvervsliv klar over.

De henter stadig mange millioner i EUs Leader II program.

Men den nationale medfinansiering falder tilgengæld også promte, således at de økonomiske tilskud virkelig bliver udnyttet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag står Irland med 60-70 milliarder kroner til den målrettede brede udvikling af landdistrikterne i de kommende syv år.