Abonnementsartikel

Ifølge Miljøministeriet skaber en ny slambekendtgørelse regelforenkling

Mindre bureaukrati og enklere regler er ifølge Miljøministeriet omdrejningsaksen i en ny, revideret slambekendtgørelse, der er sendt i høring.

Forslaget vil rent praktisk gøre det lettere at genanvende affald som gødning i landbruget. Samtidig gennemfører Danmark de skærpede regler, EU har besluttet i kølvandet på problemerne med BSE og mund- og klovesyge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forenkling har høj prioritet for regeringen. Derfor skal vi sørge for at tage forenklingshensyn med hver eneste gang, der laves om på miljøreglerne, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

- Jeg har benyttet ændringen af reglerne for brug af slam til at luge ud i reglerne. Målet er at gøre det lettere for alle, som arbejder med reglerne i det daglige.

Problemerne med sygdom og smitte på grund af BSE og mund- og klovsyge rundt omkring i Europa har fået EU til at udarbejde nye fælles regler for genanvendelse af animalske biprodukter, så fødevaresikkerheden bliver bedre.

For at leve op til de fælles EU-regler har Danmark derfor revideret sin slambekendtgørelse, og forslaget sendes nu i høring frem til den 17. marts 2003.

Danmark har benyttet lejligheden til at luge ud i reglerne, så antallet af papirgange mellem affaldsproducenten og kommunerne halveres fra to til en. Samtidig er hele bekendtgørelsen blevet skrevet igennem, så den nu er mere brugervenlig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Virksomhederne, myndighederne og borgerne er vigtige medspillere i miljøpolitikken. Derfor er det afgørende, at reglerne på miljøområdet er så klare, at der ikke opstår forvirring på grund af dårlige formuleringer eller usammenhængende regler, siger Hans Chr. Schmidt.

Målet med reglerne på slamområdet er, at uautoriseret affald og slam ikke kommer ud på markerne og skaber miljøproblemer på enten kort eller på langt sigt.

Forslaget til den nye, reviderede slambekendtgørelse kan læses på www.mst.dk/love/02000000.htm, og kommentarer kan indsendes til mst