Abonnementsartikel

For Karen Sjørup handler det ikke kun om ligestilling, når hun kæmper for et kønsafbalanceret samfund

Et kønsafbalanceret samfund handler for lederen af Center for Ligestillingsforskning om at udnytte kvindelige ressourcer og kvaliteter – også i landbruget organisationer og andelsselskaber.

- Al forskning viser faktisk, at et mindretal – af for eksempel kvinder i en bestyrelse – mindst skal udgøre 33 procent af medlemmerne, for at der er tale om et kvalificeret mindretal. Ellers får man ikke optimal udnyttelse af gruppens alsidige sammensætning, fastslår leder af Center for Ligestillingsforskning; Karen Sjørup og fortsætter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det nytter altså ikke noget at placere én enkelt kvinde i bestyrelsen for at argere retfærdig. Kvinder skal med i bestyrelser, fordi man vil det, og fordi man vil bruge de ting, kvinder står for. Forskellighederne skal udnyttes.

Den lille forskel

Efter mange års erfaring med forskning i samfundsfag, kvinder og ligestilling krydret med private erfaringer som blandt andet byrådsmedlem og eneste kvindelige bestyrelsesmedlem ved Danmarks Tekniske Universitet, er Karen Sjørup ikke i tvivl om, at kombinationen af både mænd og kvinder på arbejdsplader og på bestyrelsesposter er den mest optimale.

- Vi tænker nu engang forskelligt. Hvor mænd er meget resultatorienterede, har kvinder en god helhedsforståelse. Det er jo ikke tilfældigt, at moderne virksomheder i dag sætter faglig sparring, sociale forhold og virksomhedens omdømme højt på dagsordenen og tør inddrage forskelligheden i ledelsesarbejdet. Det skyldes, at der er kommet flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. Kvinder repræsenterer nytænkning, og de er ikke groet fast i systemerne endnu, siger Karen Sjørup.

Hun er godt træt af, at de vigtige forskelle mellem mænd og kvinder tilskrives kønnet alene. For hende handler forskellene om, at mænd og kvinder opbygger forskellige erfaringer gennem livet, og at det er disse erfaringer, der kan og skal supplere hinanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alene dur ikke

Karen Sjørups bedste råd til en kvinde, der vil til tops, er, at hun skal være én af drengene. Desværre. Det er nemlig ikke nemt at fastholde sine mindretalssynspunkter, hvis man sidder som ene kvinde omgivet af mænd.

- Det nytter altså ikke noget bare at placere en enkelt kvinde på en post og så tro, at alt er i bedste orden. Sidder man som meget lille mindretal, bliver man gidsel og begynder at synge som de fugle, man er i blandt, for at tilpasse sig flertallet. Det gælder ikke kun kvinder men for eksempel også etniske og religiøse mindretal, viser al forskning, forklarer Karen Sjørup.

TV2 syndrom

Ekspertens råd til landbruget er at lade være med at falde for fristelsen og bare placere én enkelt kvinde i landbrugets top for at råde bod på den dårlige samvittighed. Hun kalder det TV2-syndromet, når man placerer en ung og smuk kvinde ved siden af halvgamle erfarne mænd – bare for at have noget at vise frem.

- Landbrugets top skal ikke indføre en kønskvotering hen over nat. De skal i stedet lave en langsigtet målsætning om at ville have flere kvinder repræsenteret i organisations- og virksomhedsbestyrelser. Det må meget gerne starte i lokale bestyrelser, hvor de er indstillet på konstruktivt at bruge mænd og kvinders forskelligheder, foreslår Karen Sjørup.

- Målet kan for eksempel være en tredjedel kvinder i samtlige bestyrelser om 10 år. Det lyder måske af meget, når der nu en gang er et stort overtal af mænd i erhvervet. Men jeg synes, det er OK at have en overrepræsentation af kvinder i en overgangsperiode, indtil de er blevet en naturlig del af bestyrelsesarbejdet. Hvis det er urealistisk, kan jeg kun understrege, at to kvinder pr. bestyrelse er bedre end én. Det dur simpelthen ikke at sidde alene kvinde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Praktiske barrierer

Afslutningsvis understreger Karen Sjørup, at det ikke nytter noget at opstille mål, hvis der ikke også er nogen til at kontrollere, at aftalerne overholdes og at målet nås. Hun mener også, at kvinders vilje til at træde ind i bestyrelser tit handler om noget så praktisk som mødetidspunkter, længden på møderne og eventuelt en aflønning, der kan betale en barnepige.

- Det kan måske være meget hyggeligt at indlede hvert møde med store middage, men det er altså ikke sikkert, at kvinder prioriterer store middage, når mand, børn, vasketøj og indkøb venter derhjemme.

- Det er ikke uden grund, at kvinder på topposter ofte er fraskilte, kun har et barn og bor alene med barnet, mens mænd på topposter har været gift flere gange, har mange børn og en deltidsudearbejde kone. Der står typisk halvanden arbejdskraft bag en mandlig topleder, fordi han har en kone, der ordner alt på hjemmefronten og vasker hans sokker, siger Karen Sjørup.