Abonnementsartikel

På kurser rundt omkring i landet har over hundrede landmænd og ansatte på maskinstationer i løbet af vinteren opdateret deres viden omkring computere og nøjagtig udbringning af gylle

Den tid er forbi, da det var yngstemanden på maskinstationen som kørte gylle, og hvor kravet til dosering var, at tankens indhold skulle fordeles nogenlunde jævnt over marken.

Nutidens gyllevogne, med flowmålere og computere, der sikrer en fuldstændig nøjagtig dosering, som lever op til myndighedernes krav, er et højteknologisk produkt, som bliver betjent af specialister.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men selv specialister skal opdateres, og derfor har AMU- Fyn i vinterens løb afviklet en kursusrække, hvor der specielt blev lagt vægt på betjening af gyllevognenes computere og doseringsudstyr.

- Målet med kurserne var at optimere brugen af udstyret og gøre brugeren fortrolig med de mange faciliteter , som findes i en moderne jobcomputer.

- Desuden har kurset også omfattet sikkerhed, lovgivning og emner, som relaterer til sikker og nøjagtig udbringning af gylle. Til at undervise i mere specifikke emner har vi haft glæde af firmaerne LH Technologies Denmark, HM Agritec, BS Vognen, Transport-Teknik og Nordisk Dæk Import, siger Knud Bovtrup AMU-center Svendborg, der har været ansvarlig for kurset.

Afholdt fire steder

Kurset har vært udbudt fire forskellige steder i landet, og over hundrede kursister har gennemført kurset, som varede i to dage.

- Vi har været meget glade for at deltage i undervisningen og er glade for den store opbagning, der har været til kurset, siger Poul Halling, LH Technologies.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mange gyllevogne er udstyret med flowmåler og vores LH 5000-computer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at telefonerne i firmaet er rødglødende, når gyllesæsonen indledes. Ikke sådan at forstå, at der nødvendigvis er problemer med udstyrer på vognen. Ofte skyldes opringningen, at en ny chauffør lige skal i gang og føler sig usikker på, om han nu gør det rigtige, eller at en pilfinger har været inde og ændre opsætningen af computeren, og den derfor ikke fungerer som den plejer.

- Begge problemer kunne såmænd være løst ved at læse i instruktionsbogen, men ofte er mobiltelefonen tættere ved hånden end instruktionsbogen, og derfor ringer de til os. Det er vi sådan set glade for, men da der er grænser for, hvor mange kunder vi kan tale med på en dag, og da sæsonen stort set går i gang samme dag over hele landet, kan det være svært at komme igennem til os.

- Derfor er disse kurser uden for sæsonen en kærkommen lejlighed til at foregribe en del af de småproblemer, som ellers opstår, når startskuddet lyder, siger Poul Halling.

Både teori og praksis

I klasselokalet var der opstillet computere, som kursisterne kunne øve sig på, og hvor de lærte at ændre indstilling og finde de fejl, som typisk opstår, når yngstemanden har været inde i computeren og ændret på opsætningen.

I maskinhallen kunne kursisterne afprøve teorien på en rigtig gyllevogn, og her fortalte Poul Halling om, hvordan udstyret skal vedligeholdes for at kunne fungere år efter år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ledninger skal altid monteres, så der dannes en drypbue før de føres ind i eksempelvis en samledåse. Derved forhindrer vi, at samledåsen konstant udsættes for fugt, som forsøger at trænge ind.

- Stik skal holde fri for ir og snavs og skal jævnligt smøres inde i rustbeskyttende olie: Kun derved sikrer vi, at der altid er en god forbindelse imellem computeren og udstyret på vognen, sagde han blandt andet.

Positive tilbagemeldinger

John Pedersen, BS Vognen, som har været med til at tilrettelægge kurset og har fungeret som gæstelærer på kurserne, er positivt overrasket over reaktionen på kurserne.

- Vi har udelukkende positive tilbagemeldinger, og det har været en fornøjelse at undervise på kurserne. Deltagerne har virkelig vært opsatte på, at få noget med hjem fra kurserne, og de har suget viden til sig, siger John Pedersen.

Ud over det strengt faglige er der på kurserne blevet talt meget om landmænd og maskinstationers omdømme blandt medtrafikanter og det øvrige samfund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Langt de fleste af kursisterne var enige om, at vi har et stort ansvar, når vi bevæger os i trafikken med de store køretøjer. Det er måske ikke altid nødvendigt at køre alt, hvad traktoren kan rende. For det første er det ulovligt, og for det andet kan det virke voldsomt, når en stor traktor og gyllevogn kommer tromlende igennem en landsby.

- Flere kom også ind på, at det er en god ide, at køre med rengjorte køretøjer og give plads i trafikken. Kun derved kan vi forsøge at forbedre det dårlige image, som er hæftet på gylle og udspredning af det, siger John Pedersen.