27. januar præsenteret EU-Kommissionen de nye forslag til en landbrugsreform for Rådet for landbrug og fiskeri - det vil sige de 15 fødevare- og landbrugsministre i EU.

Under debatten gav fødevareminister Mariann Fischer Boel udtryk for generel tilfredshed med forslagene og sagde blandt andet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det står klart, at der må ske en udvikling i EU"s landbrugspolitik. Den må tilpasses sådan, at forbrugernes forventninger og krav til fødevaresikkerhed og –kvalitet, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og bæredygtighed bliver tilgodeset. Samtidig skal der ske en øget markedsorientering, herunder en gradvis udfasning af den direkte, produktionsbundne støtte.

Endvidere var fødevareministeren glad for, at Kommissionens forslag følger linjen fra drøftelserne under det danske EU-formandskab.

- Generelt finder jeg, at Kommissionens forslag er et stort skridt i retning af en mere bæredygtig landbrugspolitik. Der er dog tale om ganske vidtrækkende forslag, som vi må have tid til at analysere nøje, sagde Mariann Fischer Boel

Kommisionen vil bestemme

Hovedpunkterne i Kommissionens forslag er afkobling af den direkte støtte fra produktionen samt en vis aftrapning af støtten. Provenuet foreslår EU-kommissionen anvendt til yderligere reformer af markedsordninger.

Desuden skal der ske en gradvis overførsel af midler fra den direkte støtte for at styrke landdistriktspolitikken og indføre krav til fødevaresikkerhed, miljø, arbejdsmiljø og dyrevelfærd som betingelser for udbetaling af støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommissionen foreslår endvidere, at reduktion af støtten og omfordelingen af provenuet skal håndteres af Kommissionen.

Sidstnævnte forslag mødte stor modstand fra dansk side, og Mariann Fischer Boel sagde:

- Jeg kan afgjort ikke tilslutte mig, at omfordeling af så store summer på budgettet overlades til Kommissionen. Det skal selvfølgelig besluttes i Rådet.