- Om igen, siger Brancheforeningen for Biogas til en rapport om de fremtidige rammebetingelser for biogasanlæg i Danmark.

Et tværministerielt embedsmandsudvalg har netop udsendt et udkast til rapport om biogassens fremtidige rolle som energikilde i Danmark. Rapporten konkluderer, at der også fremover er behov for biogasanlæg i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men kæden hopper helt af, når embedsmændene beskæftiger sig med de økonomiske rammebetingelser for biogasanlæg, der etableres i fremtiden, siger Henrik Høegh, formand for Brancheforeningen for Biogas.

Ligtornen er afregningsprisen for el fra de nyetablerede anlæg. Embedsmandsudvalget anbefaler, at elafregningsprisen for et anlæg, der etableres i 2003 sænkes til 55 øre pr. kWh og at den yderligere aftrappes til 50 øre fra 2008 og til 45 øre fra 2013.

I dag er afregningsprisen 60 øre pr. kWh for de anlæg, der allerede er bygget, og embedsmandsudvalget understreger, at det er det nødvendige niveau.

Afvikling eller udbygning

- Det er en så markant forringelse, at det vil standse udbygningen med biogasanlæg i Danmark. Det er med undren, vi iagttager, at regeringen lægger op til at fjerne ethvert incitament til, at landmænd, virksomheder og offentlige forsyningsselskaber investerer i miljøvenlig teknologi, der oven i købet giver en omkostningsfri reduktion i udslippet af drivhusgasser, siger Henrik Høegh.

Embedsmandsudvalget har haft til opgave at skitsere en model for, hvordan elafregningsprisen kan sættes ned, og en større del af biogasanlæggenes indtjening kan komme fra den afgift, landmænd og virksomheder betaler for at få behandlet organisk affald og gylle i biogasanlæggene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men rapporten mangler ifølge Brancheforeningen for Biogas at sandsynliggøre, hvordan markedskræfterne skal sørge for, at den indtjening, der tabes på elafregningen, i stedet kommer ind ved, at industrien betaler en højere pris for behandling af affaldet.

Manglende forudsætninger

- Man går ud fra, at virksomhederne skulle være villige til at betale mere for at få deres affald behandlet på et anlæg, der er etableret efter 2003. De nyetablerede anlæg får jo mindre for deres el. Men sådan fungerer markedet jo ikke.

- Det er de frie markedskræfter, der bestemmer, hvilket behandlingsgebyr virksomhederne vil betale - udbud og efterspørgsel, og der er i forvejen mangel på affald. En mindre elafregningspris for de nye anlæg vil blot føre til konkurrenceforvridning og betyde, at ingen tør bygge nye anlæg, siger Henrik Høegh.

Han undrer sig også over, at regeringen vil fjerne incitamenterne til at etablere biogasanlæg netop nu, hvor alle venter på regeringens klimahandlingsplan.

- Alt tyder på, at der er brug for alle virkemidler, der er til rådighed. Biogasanlæg er en oplagt strategi. Udover at give samfundsøkonomisk overskud, reduktion i udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljø og markant mindre lugt fra gylle, giver biogas en omkostningsfri reduktion i udslippet af drivhusgasser. Biogasanlæg giver derfor særdeles meget miljø for pengene, siger Henrik Høegh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han efterlyser, at regeringen skitserer en ønsket udbygning på biogasområdet og derefter opstiller de rammevilkår, som kan give den ønskede udbygning.