Abonnementsartikel

Økologisk Landsforening har oprettet en webside om dyrkning af proteinafgrøder og fodring af økologiske husdyr

En ny webside kommer nu økologer til hjælp med information om dyrkning af proteinafgrøder og fodring af økologiske husdyr.

Det er Økologisk Landsforening, der står bag siden med titlen Proteiner i økologisk jordbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På det nye netsted har vi samlet en masse viden fra forskere, konsulenter og landmænd, og vi er gået på tværs af faggrænserne ved at præsentere viden om både afgrøder og fodring af svin, fjerkræ og kvæg, forklarer Morten Priesholm, konsulent i Økologisk Landsforening og redaktør af det nye netsted.

Alle informationer er samlet med det formål at kunne etablere 100 procent økologisk fodring og proteinforsyning.

Hjemmesiden samler oplysninger i kategorierne: afgrøder, kvæg, svin og fjerkræ.

Færrest er informationerne om fodring af kvæg, men ellers er der generel og konkret viden at hente på internetadressen http://proteiner.okoland.dk, hvor Proteiner i økologisk jordbrug hører hjemme.

Afgrøder og husdyr

Særlig stærkt på hjemmesiden er afsnittet om dyrkning af bælgsæd og andre proteinafgrøder. Her finder man dyrkningsvejledning, gårdrapporter, artikler, budgetkalkuler og fakta på afgrøderne lupin, markært, vinterraps og hestebønne med flere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I afsnittet med svin er der forslag til foderblandinger, fokus på lupin og foderplan over grovfoder til svin og kartofler til slagtesvin, samt en baggrundsartikel om afgrødernes fordøjelse hos husdyrene.

Har man æglæggende høner kan man høste af andre producenters erfaringer gennem en gårdrapport om hjemmeblanding af hønsefoder samt en gennemgang af råvarer, der kan anvendes i foderblandinger til æglæggende høner.

Der er særligt fokus på ærter, raps, soja og nøgen havre (indeholder mindre skaldele end alm. havre). En enkelt artikel belyser mulighederne for at bruge alternative afstamninger af fjerkræ og danske råvarer i fremtiden.

Hjemmesiden har også et debatområde, som ser på, hvordan de økologiske husdyr får de rigtige proteiner i fremtiden.