Fødevareminister Mariann Fisher Boel (V) vil etablere en tilskudsordning vedrørende jordfordeling. Det sker på baggrund af EU-Kommissionens tilsagn om medfinansiering af en ny jordfordelingsordning.

- Ordningen vil blive skruet sådan sammen, at den tilgodeser landmændenes behov for jordfordeling samtidig med, at vi i vid udstrækning privatiserer ordningen, siger fødevareministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun understreger, at modellen desuden skal sikre, at Danmark opnår så meget EU-medfinansiering af udgifterne til ordningen som muligt.

Fødevareministeriet arbejder på en bekendtgørelse, der nærmere skal fastlægge kriterierne i en jordfordelingstilskudsordning. Det sker på baggrund af EU-godkendelsen og en rapport fra en intern arbejdsgruppe.

- Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på fordelingen af opgaver mellem den offentlige og private sektor. En del opgaver, som vi har været vant til at betragte som offentlige, kan med fordel flyttes til privat regi. Jeg mener, at jordfordeling er et godt eksempel, så nu tager vi et første skridt. Vi må så følge udviklingen herunder behovet for jordfordeling, siger fødevareministeren.

Udgangspunktet er, at der med den nye tilskudsordning overføres flest mulige arbejdsopgaver til private aktører, men inden for rammerne af jordfordelingsloven og med fortsat anvendelse af kendelsessystemet. Inden bekendtgørelsen udstedes, vil alle involverede parter blive hørt, og derefter vil fødevareministeren vurdere den endelige udformning af ordningen.

Privatiseringen vedrører alene den såkaldt almindelige jordfordeling. Den jordfordeling, der vedrører vådområdestrategien, skovrejsning og naturgenopretning, vil fortsætte uændret.