Abonnementsartikel

Strategiudvalget vedrørende genbevaring anbefaler et bevaringsarbejde, som sikrer både bevaring af gener, kulturhistoriske værdier og forskningsmæssige aspekter

Den længe ventede rapport om genbevaring anbefaler en model, som sikrer, at generne fra danske husdyr bevares og samtidig tilgodeser de kulturhistoriske og forskningsmæssige aspekter på området.

Fødevareministeriet har netop modtaget rapporten "Strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer" fra Strategiudvalget for udarbejdelse af en strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer. Udvalget er nedsat af Fødevareministeren i juni 2002, og har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for bevaringsarbejdet for husdyrgenetiske ressourcer for såvel historiske som moderne racer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget anbefaler desuden, at det danske arbejde med bevaring af genetisk variation primært baseres på en forskningsbaseret, systematisk anvendelse af cryokonservering, som omfatter nedfrysning af arveanlæg i form af sæd, oocyter, embryoner og væv.

Udvalget påpeger videre, at det af kulturhistoriske og forskningsmæssige årsager er vigtigt at supplere og understøtte denne konservering gennem støtte til en levende bevaring af de arter og racer, der har stor kulturhistorisk og genetisk interesse for Danmark.

I den forbindelse foreslår udvalget, at der etableres mindst to bevaringscentre i offentligt regi, og at dyretilskudsordningen med enkelte modifikationer i forhold til arter og vilkår opretholdes.

Endelig foreslår udvalget, at der etableres et nyt relativt snævert, fagligt genressourceudvalg – blandt andet med repræsentanter fra avlerkredsen – som forestår implementeringen af udvalgets strategi.

Økonomien bag strategien skønnes at omfatte etableringsomkostninger på 6,2 millioner kroner og årlige driftsomkostninger på 1,2 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalgets rapport sendes nu ud til høring, og efter endt høring skal der træffes beslutning om det fremtidige bevaringsarbejde.

- Vi har både forskningsmæssige og kulturhistoriske interesse i at bevare vigtige arter og racer. Jeg synes udvalget har gjort et grundigt arbejde og skabt et godt grundlag for de kommende beslutninger omkring bevaringsarbejdet. Efter høringen vil vi gøre status på sagen, herunder muligheden for at få strategien finansieret, siger Fødevareminister Mariann Fisher Boel (V).