Siden er under opbygning, og der vil derfor være mangler og huller. Men vi er på vej.

Ordene står skrevet på den nyetablerede landbrugsforening Frie Bønder – Levende lands hjemmeside, men ifølge foreningens nyvalgte formand, Egon Kjær Sørensen, skal udsagnet langt fra tages som udtryk for, at foreningen har ligget på den lade side siden den stiftende generalforsamling 25. januar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er, som der står på vores hjemmeside, godt på vej. Vi bliver hørt, og i betragtning af, at vi har 125 medlemmer, så har vi haft en fantastisk pressedækning, siger en tilfreds Egon Kjær Sørensen.

Som formand for Frie Bønder – Levende land har han haft en vigtig finger med i spillet om foreningens mål og fremtidsplaner – og der er mange tiltag på vej:

- Vores grundlag er det oplæg, vi kom med til Dansk Familielandbrug før fusionen, fortæller Egon Kjær Sørensen om foreningens politiske udgangspunkt.

Kræfterne samles

En række politiske spørgsmål står på dagsordenen, men foreningen vil samle kræfterne og sikre sig indflydelse på den kommende landbrugslov.

- Fødevareministerens udmeldinger om, at for eksempel Danmarks Naturfredningsforening kan komme med i udvalget, som skal tage stilling til den nye landbrugslov, ser vi som et klart signal fra ministeren om, at hun vil gøre op med de etablerede landbrugsorganisationers ret til at kontrollere jorden, siger Egon Kjær Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I første omgang kan foreningen ikke få direkte indflydelse på udvalgets arbejde, men foreningen vil søge et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og derved få medbestemmelse på en kommende ændring af landbrugsloven.

- Efter valget i Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion er der efter min mening ikke nogle nejsigere til fusionen tilbage, så vi får nok ikke indflydelse via Dansk Landbrug, siger Egon Kjær Sørensen lakonisk.

Ingen støtte fra EU

EU"s støtte til landbruget er et andet politisk spørgsmål, som foreningen gerne vil have debatteret. Holdningen hos Frie Bønder – Levende land er, at støtten gradvist skal reduceres.

- Vi vil have støtten fjernet, så vi kan konkurrere på markedsvilkår. Over en årrække på 15 år skal tilskuddet væk, siger Egon Kjær Sørensen

Selv om en fjernelse af tilskud fra EU giver et mindre økonomisk udgangspunkt, er standpunktet hos Egon Kjær Sørensen, at det er den rette løsning for landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har jo ikke belånt mig til op over begge ører, som de store landmand har, men derimod indrettet min bedrift, så den vokser organisk. De store bedrifter forudsætter en EU-støtte, og de tager dermed ikke højde for, at det hele kan briste økonomisk, hvis en nedtur sætter ind, fremhæver Egon Kjær Sørensen som et farligt fremtidsperspektiv for danske landmænd.

Stor sympati

Foreløbig er tilstrømningen til den nystartede forening begrænset. Mellem seks og syv landmænd bliver optaget som medlem dagligt, så målet om en medlemsskare på 1.000 landmænd inden udgangen af første kvartal ligger stadig langt ude i horisonten.

- Folk har utrolig stor sympati for os, men derfra og så til at blive medlem er der et stykke vej, erkender Egon Kjær Sørensen.

At mange landmænd slutter op om foreningen, er vitalt for foreningens fremtid. Egon Kjær Sørensen mener, at mange medlemmer giver en vigtig tyngde i forhold til andre organisationer og myndigheder.

- Ved at være mange kan vi få en større troværdighed og tyngde, og øvelsen fremover er, at vi skal blive anerkendt og ikke kun betragtes som en græsrodsorganisation, siger Egon Kjær Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammensætningen

Frie Bønder – Levende lands sammensætning i bestyrelsen er: Egon Kjær Sørensen er formand, Henrik K. Schou er næstformand. Gunnar Schmidt, Brian Madsen, Ulla Ditlevsen, Henning Nielsen og Erling Præstholm udgør den øvrige bestyrelse.