Abonnementsartikel

Stort udbytte og høj fordøjelighed i nye sorter af majs til ensilering

- Planteforædlerne har i en stadig strøm leveret nye sorter af majs til ensilering, der passer bedre til danske forhold. De nye majssorter kan nemlig opnå passende modenhed under dansk klima samtidig med, at de kan levere foder med den kvalitet, der er krævet til højtydende malkekøer, siger produktchef Ole Grønbæk, DLF-Trifolium A/S.

Han tilføjer, at forædlernes indsats er en afgørende forudsætning for, at majs er blevet et meget væsentligt grovfoder i Danmark i de seneste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arealerne med majs til ensilage er mere end femdoblet siden begyndelsen af 1990"erne. Mere end 100.000 hektar ventes i år at blive tilsået med majs.

Mere mælk

DLF-Trifolium sender nu to nye majs-sorter på markedet med navnene Apostrof og Anjou 219. Ifølge DLF har begge sorter i forsøg givet et højt udbytte samt et højt indhold af fordøjelige cellevægge.

- Kvægbrugerne har netop fået nye internationale mål for græs- og majssorters egnethed som grovfoder - nemlig NDF, der betyder cellevægge, samt fordøjeligheden af disse cellevægge.

- Foderoptagelsen øges med 0,17 kg tørstof pr. ko pr. dag og mælkeydelsen med 0,25 kg. pr. ko pr. dag for hver procent, hvormed fordøjeligheden af cellevæggene stiger. Det viser amerikanske undersøgelser, forklarer Ole Grønbæk.

Større udbytte

- I sorten Apostrof, der er middeltidlig, kombineres udbytte og kvalitet på bedste måde, mener Ole Grønbæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udbyttet af foderenheder var seks procent højere end måleblandingen i Landsforsøgene 2002, og det var det højeste udbytte i forsøgsserien. Foderværdien var samtidig meget god med 1,13 kg tørstof/fe, fortæller han.

Ole Grønbæk oplyser, at tilsvarende tal er fundet ved sortsafprøvningen under Danmarks JordbrugsForskning, hvor Apostrof ydede otte procent flere foderenheder end måleblandingen, og hvor der kun skulle 1,08 kg tørstof til en foderenhed.

- Indholdet af NDF i Apostrof var i Landsforsøgene højt - cirka 37 procent - og da fordøjeligheden af NDF i sorten er blandt de allerhøjeste - cirka 66 procent - giver det et samlet højt indhold af fordøjelige cellevægge, siger han.

Apostrof er en bladrig type med god og ensartet kolbesætning, og kolberne har forholdsvis tynd spindel.

Ole Grønbæk anser Apostrof for at være en meget spændende sort med den rette kombination af grøntudbytte, tørstofindhold og stivelsesprocent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er kort sagt den type, der bliver efterspurgt til de højtydende besætninger, hvor majs skal udgøre en god del af foderplanen. Men i 2003 er der kun begrænsede mængder af Apostrof til rådighed, tilføjer Ole Grønbæk.

Til de lune majsområder

Anjou 219 er den anden nye sort, som netop er blevet godkendt. Den tilhører den sildige gruppe som Banguy og har i Landsforsøgene 2002 givet syv procent højere udbytte end måleblandingen.

- Ved sortsafprøvningen under Danmarks JordbrugsForskning gav sorten ni procent flere foderenheder pr. ha end måleblandingen og en foderværdi på 1,05 kg tørstof/fe - i gennemsnit af 2001 og 2002, oplyser Ole Grønbæk.

- I sorterne, der deltager i Landsforsøgene, svinger indholdet af NDF fra cirka 35 procent til cirka 39 procent af tørstoffet, og her ligger Anjou 219 med sine 38,8 i den absolutte top, sammenlignet med f.eks. 35,6 procent i Banguy.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Anjou 219 er i øvrigt karakteriseret ved at være den kompakte kernetype med højt indhold af stivelse og dyrkningsegenskaber, der passer til danske forhold. Sorten hører her i Danmark hjemme i de lune majsområder, siger Ole Grønbæk.