Abonnementsartikel

Kongskilde Industries følger nu op på traditionen fra firserne og udgiver en lærebog om jordbearbejdning og de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af forskellige redskabssystemer

Hvorfor skal vi pløje, og hvordan skal vi så? Hvor stor kapacitet har en ottefuret plov og hvad er maskinomkostningerne ved at dyrke en hektar jord ved forskellige dyrkningsstrategier?

Svarene på de spørgsmål og en lang række andre kan findes i en ny læreborg, Soil Management, udgivet af Kongskilde Industries med hjælp fra forskere ved Danmarks JordbrugsForskning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kongskilde har tradition for at udgive lærebøger, og med introduktionen af reduceret jordbearbejdning og de dyrkningsprincipper, som er koblet på det begreb, mente vi, at tiden var inde, til at udgive et materiale, som kan være med til at give råd og vejledning til driftslederen, siger Henning G. Sørensen, Kongskilde Industries.

Hvordan påvirkes jorden?

På de første fire sider i bogen, som er på 36 sider, gennemgår forskningsleder Martin Heide Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, de parametre, som har betydning for driftsresultatet.

Her får læseren ved hjælp af illustrative figurer et klart indtryk af, hvordan forskellige behandlingsmetoder påvirker jordens flora og fauna.

Forskeren slutter afsnittet af med følgende tre konklusioner:

* Der skal være et formål med enhver operation, idet jordbearbejdning ikke i sig selv har nogen gavnlig effekt

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Der skal anvendes hensigtsmæssige redskaber, og de enkelte operationer skal gennemføres med høj kvalitet for at optimere forholdet mellem den primære effekt og de eventuelle negative følgevirkninger

* Intensiteten ved jordbearbejdningen skal generelt tilpasses og minimeres, idet intensiteten er styrende for de negative følgevirkninger. Derimod har metodevalg som for eksempel pløjning eller pløjefri dyrkning mindre betydning. Den specifikke bearbejdningsintensitet er meget vanskeligt at bestemme, men energiforbruget giver et godt mål.

Redskaber til ethvert formål

På de midterste sider gennemgås Kongskildes redskabssystemer, der omfatter redskaber til såvel traditionel som reduceret jordbearbejdning.

- I vurderingen af de forskellige redskaber og redskabskombinationer kan vi derfor ikke beskyldes for at ville favorisere et system frem for et andet. Økonomisk set er det lige meget, om vi sælger en plov og et såsæt, eller om vi sælger en stubharve og en såmaskine til direkte såning, siger Henning G. Sørensen.

Drifts- og økonomi-analyser

Bagerst i bogen har seniorforsker Claus Aage Grøn Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning, et stort afsnit om driftsmæssige og økonomiske konsekvenser af forskellige metoder og redskabskombinationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her kan man blandt andet læse, hvilke kapaciteter forskellige maskiner har, og hvor meget tid der skal afsættes til vendinger ude i marken og til vedligehold hjemme i maskinhuset. Eksemplerne er baseret på tidsstudier foretaget ved Statens JordbrugsForskning.

Ved hjælp af en række formler og ligninger beregnes omkostningerne til forskellige maskinkombinationer.

Formlerne er opbygget sådan, at læseren kan indsætte egne tal og forudsætninger og derved skabe sig et overblik over, hvor den eksisterende maskinpark halter, og hvor der med fordel kan investeres i større kapacitet.

Arbejdsprofiler

Sidste side i bogen omhandler arbejdskraft og arbejdsprofiler. Her sammenlignes fem forskellige dyrkningsprincipper både med hensyn til totalbehovet for arbejdskraft og med hensyn til arbejdsprofil.

Arbejdsprofilerne viser en tydelig forskel på systemer med og uden pløjning. I det reducerede system uden pløjning ligger der forholdsvis mange arbejdstimer lige efter høst, hvor samtlige marker skal harves.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I systemer med pløjning ligger spidsbelastningen i forbindelse med afgrødeetableringen, hvor der samtidig skal både pløjes og sås.

Ud på nettet

Lærebogen udleveres hos Kongskilde eller hos Kongskildes forhandlere overalt i landet.

- I løbet af kort tid kan lærebogen desuden findes på hjemmesiden www.kongskilde.com, hvor lærebogens formler og tabeller bliver en interaktiv del af siden. Dermed kan interesserede hjemme på deres pc"er lave beregninger over deres egen situation og få et overblik over, hvad det koster at udvide kapaciteten eller skifte til et andet dyrkningsprincip, siger Henning G. Sørensen.