Abonnementsartikel

I det kommende forår vil den aggressive ukrudtsplante bliver bekæmpet flerstrenget

Kæmpe Bjørneklo har fået vind i sejlene af stoppet for brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer. Men nu er det slut med fredning - for en tid i al fald.

Efter enighed i Kommunernes Landsforening og med opbakning fra Amtsrådsforeningen, Købenshanvs kommune og Frederiksberg kommune har Miljøstyrelsen nu tilsluttet sig anbefalingen om at anvende en flerstrenget strategi for bekæmpelse af bjørneklo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I strategien indgår begrænset brug af pesticider og rodstikning med mere.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt fastslår, at den midlertidige brug af pesticider til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på offentlige arealer skal ske under hensynstagen til miljøet og efter restriktive anbefalinger.

Anbefalingerne kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside på adressen http://www.mst.dk/kemi/03100000.htm

Tilladelsen til at bruge pesticider mod bjørneklo gælder foreløbigt til foråret 2003.