Foreningen Danske Sukkerroedyrkere støtter Økologisk Råds opfordring til at mindske den danske produktionen af C-sukker – det sukker, der produceres udover den danske kvote. Dette skal ifølge foreningen ske ved, at sukkerroedyrkerne nedsætter arealet med sukkerroer.

- Det er en dårlig forretning for vore dyrkere at dyrke de såkaldte C-roer, da C-sukkeret skal sælges på verdensmarkedet uden nogen form for støtte, oplyser gdr. Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den danske overproduktion af sukker skyldes, at dyrkerne for at være sikre på at overholde deres kontrakter med sukkerfabrikkerne bliver nødt til at dyrke et areal med roer, der ligger i overkanten i forhold til kvoten.

- Vi er nødt til at tage højde for dårligt vejr og ugunstige vækstbetingelser, som visse år giver et mindre udbytte end forventet.

- Men det burde være tilstrækkeligt med en sikkerhedsmargin på 10-15 procent, siger Jørn Dalby.

- Vi har derfor løbende opfordret dyrkerne til at tilpasse deres areal til deres kontrakt, seneste i vores medlemsblad for 14 dage siden.

Resultatet er ikke udeblevet. Arealet med sukkerroer er allerede skåret ned med 16 procent over de seneste fem år, oplyser foreningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men vi må konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt. Bedre sorter og større dyrkningssikkerhed har løbende forbedret udbyttet endnu mere.

- Jeg har dog en klar forventning om, at vi til den kommende sæson vil se et yderligere fald i arealet og dermed også et fald i produktionen af C-sukker, siger Jørn Dalby.