En eller anden har en gang sagt, at kloge folk lærer af andres fejltagelser, dumme folk af deres egne.

Disse visdomsord faldt mig ind, da jeg for nylig erfarede, at et stort antal organisationer i USA har lavet en fælles erklæring vendt mod gensplejsning i landbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Blandt de over 30 organisationer er National Family Farm Coalition, som svarer til det, der en gang hed Dansk Familielandbrug, samt sammenslutningen af amerikanske majsdyrkere – American Corn Growers Association.

Den amerikanske erklæring kræver stop for alle nye tilladelser til gensplejsede afgrøder, en uvildig vurdering af sociale, miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske følger af at anvende gensplejsning samt forbud mod patentering af såsæd, planter, dyr, gener og celler.

Praktiske erfaringer

De nævnte krav er ikke stillet på baggrund af et teoretisk scenarium over, hvad der vil ske, hvis man tager teknikken i anvendelse. Kravene er derimod fremført, fordi man i USA rent faktisk har flere års erfaring med at anvende gensplejsede afgrøder og har oplevet de ulemper og risici, der er ved at dyrke disse planter.

Her i vort lille Danmark skal vi snart beslutte, om også vi vil anvende gensplejsede planter.

Derfor har en række organisationer med Økologisk Landsforening i spidsen råbt vagt i gevær, og vi har organiseret en kampagne, hvor både økologer og andre landmænd kan bestille skilte til at sætte op på gården med nej tak til gensplejsede planter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har vi blandt andet gjort på baggrund af erfaringerne fra Canada og USA.

Når vi nu ganske gratis bliver delagtiggjort i de erfaringer, man har gjort i andre lande, undrer det mig at være vidne til den holdning, som Dansk Landbrug lægger for dagen. Eller måske snarere den passivitet man udviser. Man læner sig tilbage og erklærer, at man vil anvende teknikken med de muligheder, den giver.

Ligger man i Dansk Landbrug inde med en "hemmelig" viden om, at de driftsmæssige fordele skulle være større i Danmark end i USA, eller at det skulle være lettere at undgå spredning af gener i Danmark?

Hvad er det, der gør, at man tilsyneladende er upåvirket af den erfaring, vi bliver delagtiggjort i?

Som sagt: Kloge folk lærer af andres fejl, dumme lærer kun af deres egne.