Abonnementsartikel

Frie Bønder - Levende land vil have sæde i jordbrugskommissionerne

- Udvid jordbrugskommissionerne.

Så kort er beskeden fra næstformanden i foreningen Frie Bønder – Levende land, Henrik K. Schou.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at kommissionerne snarest bør have en anden sammensætning af medlemmer.

Foreningen skriver i en pressemeddelelse, at den finder det utilfredsstillende, at antallet af dispensationer i forbindelse med handler med landbrugsjord de seneste par år er steget.

- Det har udhulet den i forvejen dårlige mulighed, som de mindre landbrugsbedrifter har for at købe tillægsjord, siger Henrik K. Schou.

- Samtidig må tiden være inde til, at andre end landmænd kan være med at bestemme, hvordan landbrugsjorden bør anvendes i fremtiden, siger næstformanden.

Han ønsker også en mere ligelig fordeling af landbrugsjorden og foreslår, at for eksempel vandværker skal kunne købe landbrugsjord for at sikre drikkevandsreserverne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Henrik K. Schou ser gerne Jordbrugskommissionerne ændret, så de bliver udvidet til seks personer og får følgende sammensætning: En repræsentant fra Dansk Landbrug (industrilandbruget), en repræsentant Frie bønder - Levende land (de mindre landbrug), en politiker som repræsentant fra amternes udvalg for Teknik og Miljø, en repræsentant for Danske Vandværker, en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening samt en jurist udpeget af amterne.