En avanceret styring af varmen i smågrisehuler kan give flere fordele for den enkelte svineproducent. Det viser de foreløbige resultater fra en afprøvning af klimakontrolsystemet fra firmaet VengSystem i Roslev.

Systemet, der går under betegnelsen VE121 og VE121S, og som vandt Agromekprisen for nylig, har siden udgangen af november været installeret hos svineproducenten Kjeld Askjær-Jørgensen nær Rækker Mølle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til daglig har han blandt andet 1.100 søer at holde styr på og producerer 28-29 smågrise pr. årsso. Systemet fra VengSystem kan være en vigtig brik til at optimere driften, og Kjeld Askjær-Jørgensen giver produktet flere roser med på vejen.

Selv om systemet endnu er i en tidlig udviklingsfase kan det påvises, at det har en god indvirkning på blandt andet fravænningsvægten. Det har været tydeligt fra testens begyndelse.

Selv om den indledende afprøvning kun omfattede 10 farehuler og siden blev udbygget til det dobbelte antal for at give et bedre statistisk grundlag, var de første resultater for dødeligheden yderst positive.

- Vi oplevede med de første 10 kuld, at der var en lavere dødelighed. Omkring to procentpoint (fra knap 11 procent til 9 procent) lavere end normalen, konstaterer Kjeld Askjær-Jørgensen.

Grus i maskineriet

Det næste kuld, som lagde sig under den infrarøde teknologi, gentog de lovende takter, men de foreløbige resultater for det igangværende tredje hold har imidlertid kastet grus i maskineriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tredje hold ser ud til at give en højere dødelighed end de første kuld. Sådan er det med statistik. Så går det op, og så går det ned, siger Kjeld Askjær-Jørgensen.

Med blot tre hold smågrise ønsker han derfor ikke at udtale sig om klimakontrollens evne til at forbedre dødeligheden.

Hensigten er, at Kjeld Askjær-Jørgensen skal have klimasystemet installeret til og med april måned. Han tvivler dog på, at han til den tid, kan få afklaret om systemet kan bringe dødeligheden ned.

Andre fordele

Selv om en lavere dødelighed endnu ikke kan påvises med sikkerhed i Kjeld Askjær-Jørgensens stalde, har testen af varmekontrollen vist sig at have andre fordele.

Teknologien går i al sin enkelthed ud på at måle overfladetemperaturen i farehulen og regulere varmelampernes varmeafgivelse, så der frembringes de bedste vækstbetingelser for smågrisene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemet bygger på infrarød varmeteknologi og ikke traditionelle følere, som kan være upålidelige, fordi grisene kan komme til at bide i dem og dermed gøre dem fugtige.

I Kjeld Askjær-Jørgensens stalde har systemet fra starten reguleret varmen, så grisene har været i termisk balance, og det forbedrede fravænningsvægten allerede med de første 10 kuld smågrise.

- Fravænningsvægten er større end normalt. Jeg får en fravænningsvægt på seks ekstra kilo pr. kuld. Det giver 1.500 gram pr. gris ved salg, siger en tilfreds Kjeld Askjær-Jørgensen.

En anden fordel, som han har observeret, omhandler søerne.

Det viser sig nemlig, at søer, som ligger i en sti med en farehule med varmereguleringen, kan passe 0,3 flere smågrise end søer uden systemet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skyldes, at søerne kan give mere mælk, idet de spiser mere foder, fordi temperaturen er optimeret til søernes foderoptagelse.

Oplægget fra VengSystem var, at dets avancerede styring af varmen ville mindske strømforbruget. Når varmen er tilpas i farehulen slukker den infrarøde teknologi nemlig for lamperne, og strømmen tændes igen, når temperaturen igen bliver for lav.

De foreløbige erfaringer i den kolde vinterperiode fra Kjeld Askjær-Jørgensen viser imidlertid, at forbruget ikke er mindre, fordi det har vist sig nødvendigt at sætte to lamper op ved hver farehule for at opnå en tilstrækkelig mængde varme.

Udviklingen

Med svingende priser på svin er produktion af svin ofte en økonomisk vanskelig disciplin, som kan være svær at mestre. Derfor er det ifølge Kjeld Askjær-Jørgensen vigtigt for enhver svineproducent at følge med i udviklingen af nye produkter, som kan optimere produktionen.

For ham har erfaringerne med VengSystems VE121 været interessante. Han tror på, at produktet fra VengSystem går en stor fremtid i møde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ingen tvivl om, at ideen bag produktet er genial, og det undrer mig, at der ikke er nogen, som har tænkt på det før nu. Jeg tror, at rigtig mange svineproducenter har systemet installeret om nogle få år, vurderer Kjeld Askjær-Jørgensen.

Prototype

Kan det påvises, at varmereguleringen også kan nedbringe dødeligheden er produktet et købsemne for Kjeld Askjær-Jørgensen.

- Kan vi få to procent flere grise pr. kuld som følge af en lavere dødelighed, er det godt. Det giver fem procent flere grise pr. so om året, og det er yderst centralt, siger Kjeld Askjær-Jørgensen.

Den model, som Kjeld Askjær-Jørgensen har haft opstillet, er en prototype. Når erfaringerne bliver endnu bedre, og VE121 yderligere optimeret, vil han være interesseret.

Forskellen mellem VE121 og VE121S er, at sidstnævnte er en udgave, hvor der i netværk er mulighed for at foretage central betjening via betjeningspaneler eller PC. VE121 er en selvstændig udgave, der henvender sig til svineproducenter, som vil prøve systemet af i et par stier.