Abonnementsartikel

Frie Bønder - Levende Land ser fordele ved at lægge loft over udbygningen af svineproduktionen

- Et stop for den massive industrialisering af svinedriften er et skridt i den rigtige retning.

Det mener Landforeningen Frie bønder – Levende Land, der med tilfredshed konstaterer, at der nu er et flertal uden om regeringen for at bremse strukturudviklingen i svineproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Flertallet er desværre etableret på en beklagelig baggrund, siger formanden for Frie bønder - Levende land, Egon Kjær Sørensen.

Han finder fundet af antibiotika, tungmetaller og blødgører i flertallet af gylletankene skræmmende, om end ikke overraskende.

Egon Kjær Sørensen mener på den baggrund, at der er grund til at stoppe industrialiseringen, men på den triste baggrund er der grund til at fremhæve de positive effekter af en sådan beslutning.

Han fremhæver, at stoppet vil give udviklingsmuligheder for det rimelige landbrug, hvor der lægges vægt på mangfoldighed, dyrevelfærd og fødevarekvalitet.

- Den form for landbrugsproduktion har længe været under et voldsomst pres fra det industrialiserede landbrug, der takket være forfejlede støtteordninger og tekniske landvindinger har kunnet masseproducere billige fødevare med ensartethed som væsentligste kvalitet, siger Egon Kjær Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han advarer mod en imødegåelse af skadevirkningerne med mere teknik, som formanden for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, ifølge Egon Kjær Sørensen lægger op til.

- Det vil gøre det endnu vanskeligere at fastholde det rimelige landbrug, hvor der produceres i harmoni med omgivelserne. For tekniske løsninger på de problemer, som den allerede etablerede teknik skaber, vil være så kostbart, at det vil blive illusorisk at bevare selvejet i dansk landbrug, siger Egon Kjær Sørensen.

Han frygter en fortsat industrialisering, hvor bønderne bliver sat under administration af hvad han kalder nutidens herremænd i form af de store kapitalkoncentrationer.