Må Landbrugets Rådgivningscenter (LR) prissætte sine produkter forskelligt afhængigt af, hvem der vil købe ydelserne?

Spørgsmålet er ikke lige til at besvare, heller ikke for kontorchefen for juridisk kontor i Direktoratet for FødevareErhverv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

MaskinBladet har forelagt ham problemstillingen med, at LR differentierer i priser for dets produkter.

Er modtageren en landmand eller en af landets mange landboforeninger, som bruger produkterne til at rådgive landmændene, er prisen relativ billig.

Private firmaer, fortrinsvis revisorer, som ønsker at købe ydelser fra LR, må derimod punge ud med større beløb for de samme ydelser.

Prisdifferentiering

På LRs hjemmeside finder man et klart bevis for, at organisationen har en bevidst prisbestemmelse til ulempe for de private firmaer.

Firmaer uden rådgivningsydelser, for eksempel kommuner og amter, må betale 2.500 kroner pr. medarbejder, når de tegner abonnement på eksempelvis LandbrugsInfo og PlanteInfo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Firmaer, som har rådgivning som primær ydelse, skal derimod betale 4.500 kroner i et særligt grundabonnement samt 9.000 kroner pr. år. pr. medarbejder, som får adgang til informationerne.

Mudrede regler

- Det er en ekstremt kompliceret situation, som afhænger af, hvordan støtten til den specifikke forskning er præsenteret, siger Morten Blom Andersen.

Forholder det sig sådan, at LR har fået midler fra Promilleafgiftsfonden er anvendelsen underlagt en række bestemmelser, men LR må prissætte sine varer, som de ønsker.

- Da LR er at betragte som en privatretlig enhed, må de som udgangspunkt prissætte tingene, som de vil, fastslår Morten Blom Andersen.

Udvikler LR et edb-program af rent offentlige midler, fremhæver han, at LR ikke må prisdifferentiere. Prisvilkårene skal da være ens for alle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Har LR, foruden udviklingen af Edb-programmet, lagt en egen indsats oveni, kan pågældende produkt sælges på almindelige markedsvilkår, siger Morten Blom Andersen.

Konkret vurdering

Han fremfører dog, at afgørelserne om, hvordan midlerne må anvendes, og hvem der i givet fald må få adgang til resultaterne samt spørgsmålet om prisdifferentiering, beror på de konkrete ansøgninger samt den anvendte bevillingsramme.

- Statsstøttereglerne udviser betydelige forskelle alt efter støttemodtager og støtteformål, hvorfor den nærmere fortolkning heraf, og herunder spørgsmålet om offentliggørelse af indvundet viden, må bero på en konkret vurdering, skriver Morten Blom Andersen i et svar til MaskinBladet.

Promilleafgiftsfonden har ifølge gældende vedtægter en administrator, som har kendskab til de konkrete ansøgninger, som LR har sendt til fonden.

Administratoren for Promilleafgiftsfonden hedder Jan Laustsen, og han er tillige international chef i Landbrugsraadet. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.